Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

oss deneme sinavi

         
     
Sınav süresi dakika
Kalan süre dakika

MAT-1 DENEME SINAVI

 

 

1. Dört basamaklı 5a3b sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre a+b toplamının en büyük değeri kaçtır?
    A10        B12        C13       
D14        E15

 

2. Üç basamaklı 3AB sayısı iki basamaklı BA sayısının 14 katından 10 fazladır. Buna göre A rakamı kaçtır?
    A2        B3        C4      
  D5        E6

 

3. x=2A3B ve y=1B5A sayıları 4 basamaklı iki doğal sayıdır. x-y=1376 olduğuna göre, A-B farkı kaçtır?
    A2        B3        C4        
D5        E6

 

4. İki basamaklı ab ve ba sayılarının toplamı 176 dır. a, b den küçük olduğuna göre, a rakamı aşağıdakilerden hangisidir?
    A5        B6        C7       
D8        E9

 

5.Ali ile Mehmet'in yaşları toplamı 70 dir. Mehmet Ali'den daha yaşlıdır. Ali Mehmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 82 olacaktır. Buna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır?
    A28        B30        C32     
   D34        E36

 

6. Bir işletmeci bir iş için 21 milyar sermaye koyuyor. Bu işten yılda kaç milyar kazanmalı ki paranın 1/4 ünü masrafa ayırdıktan sonra P kar etmiş olsun?
    A6 milyar        B8 milyar       
C10 milyar        D12 milyar      
  E14 milyar

 

7. Alkol oranı 0 olan 30 gr alkollü su ile alkol oranı @ olan 20 gr alkollü su karıştırılıyor. Karışımın alkol oranı nedir?
    A26        B28        C30      
  D34        E36

 

8. Bir salonda 35 erkek ve 5 kadın vardır. Bu salonda kaç evli çift gelirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur?
    A8        B10        C12       
D14        E16

 

9. A musluğu boş bir havuzun 2/5 ini 6 saatte, B musluğu ise kalan kısmını 3 saatte dolduruyor. A ve B birlikte açılırsa aynı havuzu kaç saatte doldurur?
    A19/3        B21/4        
C36/5        D15/2        E15/4

 

10. x*y=x+y-mxy+10 işleminin birim elemanı 2 olduğuna göre, m kaçtır?
    A0        B1        C2       
D3        E4

 

11. MEHMET kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız kaç farklı 6 harfli kelime yazılabilir?
    A180        B200        
C240        D300        E360

 

12. Bir topluluktaki bayanların sayısının, erkeklerin sayısının 4 katıdır. Bu topluluktan 12 bayan ve 4 erkek ayrılırsa, bayanların sayısı, erkeklerin sayısının 5 katı oluyor. İlk durumda bu toplulukta kaç erkek vardır?
    A8        B9        C10      
  D11        E12

 

13. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A/10 + B = 6 olduğuna göre, A nın en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır?
    A30        B40        C50     
   D60        E70

 

14. a,b,c pozitif tamsayılar olmak üzere, a=3b/2, c=7b olduğuna göre, c aşağıdakilerden hangisidir?

    A112        B120     
   C125        D130        E135

 

15. A kentinden hızı 70 km/sa olan, B kentinden hızı 55 km/sa olan iki araç aynı anda aynı yönde hareket ediyorlar.A dan yola çıkan araç B den yola çıkan araca C kendinden yetişiyor. A ile B arası 450 km olduğuna göre B ile C arası kaç km dir?

    A1650        B1500       
C1300        D1400        E1200

 

16. Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 28A9B sayısının 9 ile bölümünden kalan 7, aynı sayının 5 ile bölümünden kalan ise 1 dir.A sıfıra eşit olmadığına göre, A-B farkı kaçtır ?

    A6        B5        C4       
D3        E2

 

17. 365 günlük bir yıldaki cumartesi ve pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?

    A102        B103       
C104        D105        E106

 

18. 60 yolcusu olan bir otobüsten 2 bayan 3 erkek inince, bayanların sayısı erkeklerin sayısı 5/6 sı oluyor.

Buna göre, ilk durumda otobüsteki bayan sayısı kaçtır?

    A22        B25        C27     
   D35        E37

 

19. Bir annenin bugünkü yaşı, kızının yaşının 6 katıdır. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 85 olacağına göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

    A24        B30        C36       
D42        E48

 

20. Bir benzin tankının içinde bir miktar benzin vardır. Tanka 300 litre benzin ilave edilirse tankın 5/9 u doluyor. Oysa tanka benzin konmayıp tanktan 100 litre benzin boşaltılırsa tankın 1/9 u dolu olarak kalıyor. Buna göre, tankın tamamı kaç litre benzin alır?

    A500        B600     
   C700        D800        E900

   

öss matematik deneme sınavı için tıklayın


Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız