Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

matematiksel oyunlar

Matematik Bulmacaları İçin TIKLA

MATEMATİK OYUNLARI OYNAYINMATEMATİKSEL İLİZYONLAR

İlk olarak size ilgi çeken ve çevrenizdeki insanları hayrete düşüreceğiniz bir ilüzyon anlatacağım. Öncelikle aşağıda gördüğünüz 6 tabloyu, bir kağıda veya kartona aynen geçirin. Sonra bir arkadaşınıza 1 ile 63 arasında bir sayı tutmasını söyleyin. Siz, aşağıdaki kartları tek tek göstererek tuttuğu sayının hangi kartlarda olduğunu sorun. Son kartı da gösterdiğinde tuttuğu sayıyı hemen bilin. İşin sırrı aşağıda...

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

 

2

3

6

7

10

11

14

15

18

19

22

23

26

27

30

31

34

35

38

39

42

43

46

47

50

51

54

55

58

59

62

63

 

4

5

6

7

12

13

14

15

20

21

22

23

28

29

30

31

36

37

38

39

44

45

46

47

52

53

54

55

60

61

62

63

 

8

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

29

30

31

40

41

42

43

44

45

46

47

56

57

58

59

60

61

62

63

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

İşin sırrı şu: Tutulan sayı, hangi kartlarda varsa o kartların ilk rakamları (sol üst köşe) toplamı, tutulan sayıdır. Meselâ:
Tutulan sayı 38 olsun. Hangi kartlarda var? Lacivert, yeşil ve turkuaz olanlarda. Pekiyi bu kartların ilk rakamları neler?:

Lacivert : 2
Yeşil      : 4
Turkuaz: 32

Toplamları: 2 + 4 + 32 = 38

SONUÇ BULMAK

Yine bir arkadaşınıza 'üç' basamaklı ve rakamları birbirinden farklı bir sayı yazmasını isteyin. Sonra bu sayının tersini (yani sayı 'abc' ise 'cba') yazmasını söyleyin. Büyük olandan küçük olanı çıkarmasını da isteyin. Size sadece sonucun birler basamağını söylesin. Siz de sonucu bilin!

Şöyle ki: Ortadaki rakam her zaman ' dur. Birler basamağı kaç ise, yüzler basamağı da dokuza tamamlayan sayıdır. Bir örnek verelim:

Arkadaşımız 437 sayısını yazmış olsun. Tersi: 734. Büyük olandan küçüğü çıkaralım.

734-437=297 

Arkadaşımız bize sadece ' yi söyledi ve biz de yüzler basamağının ' olduğunu anladık. (2+7=9)

İSKAMBİL OYUNU

52'lik bir iskambil destesini bir arkadaşınıza iyice karıştırması için verin. Sonra kağıtları alıp üstten (kapalı taraftan) sıra ile üst üste sayarak yarısına kadar (26) açın. Sonra yirmi altı kağıdı, sırasını bozmadan destenin en altına koyun. Üstten bir kağıt açın. O kağıt ' dan küçükse 10'a tamamlayacak kadar kağıdı, kapalı olarak altına doğru koyun. ( 3 çıktı ise 7 adet; 9 çıktı ise 1 adet; 10 çıktı ise hiç. Semboller önemli değil. Resimliler de   10 sayı) Bunu iki kere daha yapın. Sonra açıkta kalan üç kağıdın sayı değeri toplamını hesaplayın. Toplamı kadar kağıdı, destenin üstünden sayın. Toplama geldiğinizde o kağıdı açmadan kağıdı bilin!

            Bir misal verelim:
            26 kağıt saydıktan sonra ilk açtığımız kağıt, '
olsun. Altına doğru 4 adet kağıt daha, kapalı olarak koyuyoruz. İkinci kağıdı açıyoruz. O da 'vale' olsun. Sayı değeri 'on' olduğu için hiç kağıt koymuyoruz. Üçüncü kağıt ta ' olsun. altına 8 adet kağıt koyuyoruz. Şimdi açık olan kağıtların değerini bulalım:

6+10+2=18

O halde Üstten açacağım 18.ci kağıt sinek beşlidir!(meselâ)

İşin sırrına gelince: Bu kağıt, açık olarak saydığımız yirmi altı kağıdın 7. sidir. Bu her zaman böyledir. Demekki yirmi altı kağıt sayarken yedinciyi hiç unutmayacağız. Sonraki işlemler ne olursa olsun! Bu arada yukardaki işlemde yedinci kağıt, demekki 'sinek beşli' imiş.

ÜÇ ZAR OYUNU

Bir arkadaşınıza, size göstermeden üç kere zar attırın. Bu üç sayıyı bir kağıda yan yana yazsın. Sonra ondan şunları isteyin:

 

 

1-      Herhangi birini 2 ile çarp.

 

2-      Sonuca 5 ekle.

3-      Sonucu 5 ile çarp.

4-      Sonuca 10 ekle.

5-      Geriye kalan iki rakamdan birini sonuca ekle.

6-      Sonucu 10 ile çarp.

7-      Sonuca kalan rakamı ekle.

8-      Sonucu söyle.

Atılan üç zarı hemen söyleyin.

Sırrı: Sonuçtan sayısını çıkarın. Bulunan üç basamaklı sayı atılan zarlardır.Bu çıkarma işlemini söylemeden siz aklınızdan yapıp cevabı söyliceniz.

Örnek:

 Atılan zarlar 2, 3, 6 olsun. İlk olarak 3’ü alalım.

 

1-      3x2=6

2-      6+5=11

3-      11x5=55

4-      55+10=65

5-      65+2=67

6-      67x10=670

7-      670+6=676

8-      676-350=326  (burayı siz aklınızdan yapcanız)        

 Z
arlar: 3, 2, 6  

AKLINDAN BİR SAYI YAZ

 

 

Şimdi bir oyun oynayalım:

1.     Bir sayı yazın.

2.     Bu sayıyı tersinden yazın.

3.     Küçüğü büyükten çıkarın.

4.     Farkın rakamlarını toplayın.

5.     Bu toplamın basamak sayısı 1 den fazlaysa, rakamları bir daha toplayın.

6.     Böyle devam ederseniz daima 9 bulursunuz.

 

Uygulama:

1.     2578 yazdım.

2.     8752 sayıyı tersten yazdım.

3.     8752-2578=6174

4.     6+1+7+4=18 iki basamaklı olduğundan bir daha toplayalım.

5.     1+8=9

6.     Sonuç hep 9 çıkar. 

 

Şimdi bir oyun oynayalım:

1.     Aklından bir sayı tut.

2.     Bu sayıyı 3 ile çarp. 

3.     Çıkan sonuca 1 ekle.

4.     Bulduğun sonucu tekrar 3 ile çarp.

5.     Çıkan sonuca tuttuğun sayıyı ekle.

6.     Sonuçtaki sayının son basamağı 3 mü?

 

 

 Uygulama:

1.     21 tuttum. 

2.     21x3=63

3.     63+1=64

4.     64x3=192

5.     192+21=213

6.     Sayının son basamağı 3 çıktı.

 

 


CEP TELEFONUNUZU BULUN

 

 

 

 

Hesap makinenizi alın.

1.    7 haneli cep telefonunuzun ilk 3 rakamını (GSM kodu olmadan) yazın

2.    Bu 3 basamaklı sayıyı 80 ile çarpın

3.    1 ekleyin

4.    250 ile çarpın

5.    Sonuca cep telefonunuzun son 4 rakamından olusan 4 haneli sayıyı ekleyin

6.    Bu 4 haneli sayıyı tekrar ekleyin

7.    Bundan 250 çıkarın

8.    Sonucu 2'ye bölün

Ne çıktı?

Ne çıktığından önemlisi nasıl çıktı?

 

 

 

KİM SAKLANDI ?
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci kara tahtanın önüne getirilir. Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen öğrenciye "Kim saklandı ?" derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını dönerek kimin dışarıya çıktığını veya saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe değiştirilir ve böylece oyun devam eder.

 

 

 

SAKLAMBAÇ OYUNU
Bir ebe seçilir. Ebe oyun alanının önceden belirlenmiş bir yerinde durur, yumulur. Burası ebenin kalesidir. Çocuklar saklanırlar. Ebe belirli bir sayıya kadar ( örneğin ona kadar ) sayar. Sayma işlemi bitince "Önümdeki, arkamdaki, sağımdaki, solumdaki sobe." Der, gözlerini açar, saklanan arkadaşlarını arar, bulmaya çalışır. Gördüğü arkadaşının adını söyleyerek kaleye döner, sobeler. Sobelenen çocuk yanar.
Ebe aramak için kaleden uzaklaştığında, saklanan çocuklar ortaya çıkıp, ebeden önce kaleye ulaşarak "sobe" yapmaya çalışırlar.
Bu arada, yanan ve yanmayan çocuklar ( açığa çıkmış çocuklar ), öteki arkadaşlarına yardımcı olmak için "Elma dersem çık, armut dersem çıkma." gibi sözlerle kopya verirler. Ebe kaleden uzaklaşınca "elma, elma" diye, ebe kaleye yaklaşınca "armut, armut"diye bağrışırlar.
Ebe tarafından bulunarak yanmış olan çocuklar, oyunun bitiminde, kendi aralarında sayışarak yeni bir ebe seçerler. Oyun yeni ebeyle sürer.
Bu oyunun oynanışında, isteğe göre, şöyle bir kural da uygulanabilir ; saklananlar içinden son çocuk, ebeden önce sobe yaparsa , kendinden önce sobelenmiş çocukların tümü kurtulur. Aynı ebe, yine ebe kalır, oyun yinelenir.
Ebe yumulduktan sonra, 10'a kadar sayı sayabileceği gibi bu saymayı renkleri sayma, meyveleri sayma biçiminde de yapabilir. İstenirse bu sayma, anne, baba, kardeş-ağabey, abla, teyze, dayı, hala, amca gibi aile ve akraba bireylerini sayma biçiminde de uygulanabilir.
Ebenin sayması, öğretmen hangi konuyu pekiştirmek istiyorsa, o konuya ilişkin sözcük ve kavramlarla da yapılabilir.

 

KÖŞE KAPMACA
Bu oyunu oynayacak çocukların sayısından bir eksik sayıda köşe saptanır. ( köşe yoksa, yere tebeşirle aynı sayıda daire çizilir.) Çocuklar sayışarak, aralarından bir ebe seçerler. Ebe ortada durur, öteki çocuklar köşelerine geçerler. Oyun başlayınca, çocuklar köşelerini ( yerlerini ebenin kapmasına olanak vermemeye çalışarak ) değiştirmeye çalışırlar. Bu değiştirme sırasında ebe başka bir köşeye geçmek üzere olan çocuğun yerini kapmaya çalışır. Kaparsa, yerini aldığı çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer.
Köşe kapmaca oyununda, çocukların durdukları köşelere üniteye uygun adlar verilebilir. Adların belirlenmesini, öğretmen çocuklara yaptırır. Örneğin; Gün adları, mevsim adları, renk adları vb.

 

 

BALIK TUTMA
Bahçeye, oyun alanı olarak, iki metrekarelik bir dikdörtgen çizilir. Buna "balık ağı" denilir. Sayışma yapılır, bir ebe seçilir. Ebe "balıkçı" olur; balık ağının bir köşesinde bekler. Öteki çocuklar "balık" olurlar ve ağ çevresinde dolaşırlar. Diledikleri zaman balık ağına ( yakalanmamaya çalışarak ) girip çıkarlar.
Balıkçı ise, ağa giren balıkları yakalamaya çalışır. Ağın içine olabildiğince çok sayıda balığın girdiği bir anı kollar. Dilediği zaman "dur" yada "yakaladım" diye bağırır. Balıkçı bağırınca, ağ içinde bulunan bütün balıklar oldukları yerde kalırlar. Balıklar yakalanmış olur.
Balıkçı, balıkları sayar, arkadaşlarına sayısını söyler, ebelikten kurtulur. Yakalanan balıklar, aralarında sayışarak yeni bir ebe seçerler. Yeni ebe balıkçı olur. Oyun böylece sürer. Oyun sonunda, en çok balık tutmuş olan çocuğa "başkan" adı takılır ve o çocuk alkışlanır.

Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız