Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

ilköğretim matematik öğretmenliği

2013 üniversite taban puanları için Tıklayın 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı'nın esas hedefi, eğitim alanında çalışacak, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip, geleceğin matematik öğretmenlerini yetiştirmektir.

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nda eğitim alabilmek için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak veya yurtdışında bu eğitime denk bir eğitim almış olmak, ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Anabilim dalını başarı ile bitiren öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda ilköğretim kurumlarında matematik öğretmenliği yapma yetkisine sahip olurlar.

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nın amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş matematik eğitimi anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmektir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı'nda öğrenciler, matematik kavramlarına hakim olacak şekilde ve bunların öğretimi için kullanılabilecek yöntem ve tekniklere sahip olarak yetiştirilirler. Programdan mezun olanlar, öğrencilerin problem çözme becerilerinin ve düşünme süreçlerinin gelişimi için uygun öğrenme ortamları hazırlayacak donanıma sahiptirler.
Programda zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönelik, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak İngilizce ve seçmeli derslere de yer verilmektedir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı'na "sayısal puan" türü ile öğrenci alınmaktadır. İlköğretim kurumlarının 6., 7. ve 8. sınıflarındaki öğrencilerine matematik dersini anlatabilecek öğretmenler yetiştirir.Programdan mezun olanlar, resmi ve özel tüm okullarda, dershanelerde, eğitim araçları ve yazılımlarının yapıldığı kurumlarda çalışabilecekleri gibi alanlarında akademik çalışma da yapabilirler.

  İlköğretim okullarında matematik öğretmeni olarak görev alabilirler.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteler :

DİCLE SİİRT EĞİTİM FAKÜLTESİ
BOĞAZİÇİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
HACETTEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
GAZİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MARMARA ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANADOLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
İSTANBUL HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
OSMANGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
SELÇUK EĞİTİM FAKÜLTESİ
DİCLE SİİRT EĞİTİM FAKÜLTESİ
BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
KARADENİZ TEKNİK FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM FAKÜLTESİ
KOCAELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ERCİYES EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNÖNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
BAŞKENT EĞİTİM FAKÜLTESİ
GAZİ KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
CUMHURİYET EĞİTİM FAKÜLTESİ
CUMHURİYET EĞİTİM FAKÜLTESİ
GAZİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
OSMANGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
YÜZÜNCÜ YIL EĞİTİM FAKÜLTESİ
ATATÜRK ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
SELÇUK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS EĞİTİM FAKÜLTESİ
DİCLE EĞİTİM FAKÜLTESİ
KOCAELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM FAKÜLTESİ
KARADENİZ TEKNİK FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS AMASYA EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNÖNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
DİCLE EĞİTİM FAKÜLTESİ
KARADENİZ TEKNİK FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
BAŞKENT EĞİTİM FAKÜLTESİ
MERSİN EĞİTİM FAKÜLTESİ                

 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ, İÇERİKLERİ VE MÜFREDATI

                  YAN ALANI : FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ


1. Dönem
MTA1101 - GENEL MATEMATİK:

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.
BLG1101 - BİLGİSAYAR I:

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
YBG1101 - YABANCI DİL I:

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması; dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.
EBB1101 - EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ:

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
ATG1101 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. I:

İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması.
TÜG 1101 - TÜRKÇE - I : YAZILI ANLATIM:

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
2. Dönem
EBB1201 - EĞİTİM PSİKOLOJİSİ:

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
MTA1201 - SOYUT MATEMATİK:

Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması, direkt ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler, sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler, küme kavramının açıklanması, küme kavramı ile ilgili işlemler. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi, bağıntı kavramı ve özellikleri, bağıntı türleri, denklik ve sıralama bağıntıları, bu bağıntıların özellikleri. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi. Fonksiyon kavramı, içine, örten, bire-bir, sabit, birim fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Kümlerde kuvvet kavramı, sonlu ve sonsuz kümeler
MTA1202 - GEOMETRİ:

Geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Aksiyom, tanımsız kavram, teoremin açıklanması. Euclid ve euclide dışı geometriler, Euclid geometrisinin temel aksiyomları. Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Açı kavramı, çeşitleri, açıların eşliği ve eşlik aksiyomları, açılar ile ilgili uygulamalar. Çokgen kavramının tanımı. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar, üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri, üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Çember ve daire kavramları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Uzayda cisimlerin özellikleri, katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar.
TÜG1201 - TÜRKÇE-II:SÖZLÜ ANLATIM:

Konuşma becerilerinin geliţtirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.
YBG1201 - YABANCI DİL II:

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması; dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.
ATG1201 - ATATÜRK İLKELERİ ve İNK. TAR.-II:

Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukuki, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler.
BLG1201 - BİLGİSAYAR II:

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
 
3. Dönem
MTA2102 - LİNEER CEBİR I:

Düzlem ve uzayda vektörler, matrisleri; matris uzayında toplama ve skaler çarpım, matris uzayında lineer bağımsızlık, vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. Lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, altuzaylar. Lineer bağımsızlık ve boyut. Lineer dönüşümler, lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki, matris çarpımı, matrislerin tersi ve uygulamalar.
FEA2101 - FİZİK I:

Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans . Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı.
FBA2105 - GENEL KİMYA I(eski müfredat ):

Atomın yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, çözeltiler I, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik.
EGT2101 - GELİŞİM VE ÖĞRENME (eski müfredat):

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.
MTA 2103 - SEÇMELİ I- BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ:

Çeşitli öğretim teknolojilerinin karakteristikleri,Bilgisayar ve matematik; matematik öğretimde bilgisayarla modelleme; bilgisayar öğretiminde kullanılan yazılımlar ve uygulama programları, öğretim teknolojileri yardımıyla öğretim materyali geliştirilmesi, Çeşitli öğretim materyallerinin değerlendirilmesi.
MTA2101 - ANALİZ- I:

Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları, süreksizlik çeşitleri. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları. Trigonometrik, logaritmik, üstel, hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri. Yüksek mertebeden türevler. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları, ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. Sonlu Taylor Teoremi. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. Diferansiyel ve lineer artma. İntegral kavramı, belirsiz integraller, integral alma teknikleri, belirli integraller, belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları, çeşitli alanlarda uygulamaları.
MTA2105 - SEÇMELİ I -KOMPLEKS ANALİZ:

Karmaşık Sayılar Kümesi, Karmaşık Düzlem, Bölgeler, Karmaşık Fonksiyon, Basit Fonksiyonlar, Üstel, Trigonometrik, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Logaritma Fonksiyonu, Basit Fonksiyonların Geometrisi, Karmaşık Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik ve Diferansiyellenebilme ve Analitik Fonksiyonlar, Karmaşık Fonksiyonların İntegrali, Cauchy İntegral Teoremi, Cauchy İntegral Formülü.
MTG2101 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ:

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
EBB2101 - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ:

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
 
4. Dönem
MTG2203 - SEÇMELİ I - ÇEVRE EĞİTİMİ:

Temel ekolojik bilgilerin verilmesi,Türkiye'nin biyolojik zenginliklerinin tanıtılması ve bu kapsamda en yakında bulunan bir milli parkın ziyaret edilmesi, çevreyle ilgili geri dönüşüm merkezinin ziyaret edilmesi, çevreyle ilgili belirlenen (gündemdeki) konularda sunumların hazırlanması.
- KAT:

 
MTG 2201 - SEÇMELİ I - ASTRONOMİ:

Evrenin tanıtımı, galaksilere giriş, yıldız türleri, yıldızların evrimi, herhangi bir yıldızın uzaklığının hesaplanması,güneş sistemine giriş, gezegenlerin uzaklıkları ve büyüklüklerini ölçmek için bir geometrik yöntem bulma, mevsimler, tutulmalar, ayın fazları vb. temel kavramlar, teknolojik gelişmeler, uzay araçları ile ilgili son gelişmeler, uydular ve çalışma prensipleri.
MTA2202 - LİNEER CEBİR-II:

Ortagonalite; de ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu, Gram-Schmidt işlemi, ortagonal matrisler, en küçük kareler ve uygulamaları. Determinantlar; determinantlar ve indirgeme, lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü. Bir matrisin karakteristik denklemi, özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme ve matris operasyonları.
EGT2201 - ÖĞRETİMİ PLAN. ve DEĞER.(eski müfredat):

Öğretimsel tasarımlamada temel kavramlar ve ilkeler, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme. Ders tasarıları geliştirme ve öğretme stratejileri ve materyallerle ilişkili olarak ünite tasarıları planlama. Farklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, test ve madde geliştirme, testleri, uygulama, madde çözümlemesi ve testlerde ve not vermede istatistik işlemler.
MTA2203 - DİFERANSİYEL DENKLEMLER:

Diferansiyel denklem kavramı, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç-değer problemleri, genel çözümler, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, homojen denklemler, homojen hale dönüştürülebilen denklemler, tam diferansiyel denklemler, integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri.
FEA2201 - FİZİK II:

Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin alanları. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler. AC Devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu.
FBA 2205 - GENEL KİMYA II (eski müfredat):

Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge / Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis Kavramları / İyonik Denge I; pH, İndikatör, Tampon, Çözeltiler / İyonik Denge II, Çözünürlük Çarpımı ve Asit-Baz Titrasyonları / Elektrokimya / Ametal ve Metallerin Genel Özellikleri / Organik Kimya; Temel Madde Grupları ve Özellikleri / Çekirdek Kimyası / Biyokimya. 
 
MTA2201 - ANALİZ-II:

Çok değişkenli fonksiyon kavramı, fonksiyon tanım ve değer kümeleri, fonksiyon çizimleri. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları, süreklilik kavramı. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev, zincir kuralı, diferansiyel artma ve linearizasyon, lokal ekstremum değerleri, mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları, Lagrange çarpanları, İki katlı integral kavramı, iki katlı integralle hacim hesaplamaları.
 
5. Dönem
MMB 3101 - ÖĞRETİM TEK. VE MATERYAL TASARIMI:

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
MTA 3101 - İSTATİSTİK VE OLASILIK - I:

Temel kavramlar, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları. Çarpıklık ve basıklık. Olasılık teorisinde temel kavramlar, toplama ve çarpma kuralı, bayes teoremi, olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar, Binom, Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.
MTA 3102 - CEBİRE GİRİŞ:

İkili işlemler, grup tanımı, alt gruplar, permütasyon grupları, homomorfizma, devirli gruplar, kalan sınıfları, normal alt grupları, bölüm grupları, halka tanımı, alt halkalar, idealler.
MTA 3103 - ANALİZ III:

Dizi kavramı ve uygulamaları. Seri kavramı, pozitif terimli seriler, serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık, alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri, kuvvet serileri. Fonksiyon serileri, fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık, genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Fourier serileri.
MTA 3104 - ANALİTİK GEOMETRİ I:

Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörler, doğru ve temel problemler, çember ve temel problemler, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel problemler.
MTG 3101 - BİLİM TARİHİ:

Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.
MTG 3102 - TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI:

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
FBO3103 - FEN BİLGİSİ LABARATUVAR VE UYG. I(eski müfredat ):

İlköğretim 6-8 fenbilgisi takımlarıyla yapılabilecek deneyler.
IMO3104 - SEÇMELİ I - KOMPLEKS ANALİZ I (eski müfredat):

Karmaşık Sayılar Kümesi, Karmaşık Düzlem, Bölgeler, Karmaşık Fonksiyon, Basit Fonksiyonlar, Üstel, Trigonometrik, Hiperbolik Fonksiyonlar ve Logaritma Fonksiyonu, Basit Fonksiyonların Geometrisi, Karmaşık Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik ve Diferansiyellenebilme ve Analitik Fonksiyonlar, Karmaşık Fonksiyonların İntegrali, Cauchy İntegral Teoremi, Cauchy İntegral Formülü.
 
6. Dönem
IMO32O4 - SEÇMELİ II-SOYUT CEBİR(eski müfredat):

Bölünebilme/ Aritmetiğin Temel Teoremi/ En Büyük Ortak Bölen/ Bölme Algoritması/ Bazı Aritmetik Fonksiyonlar/ Kongruans Sistemleri/ Fermat Teoremi/ Çin Kalan Teoremi/ Polinom Halkalarında Çarpanlara Ayrılış/ Cisim Genişlemeleri/ Parçalanış Cismi/ Normal Genişlemeler/ Galois Teorisi 
 
MTA 3201 - İSTATİSTİK VE OLASILIK - II:

Normal dağılım kavramı, normal dağılımın karakteristikleri, standart normal eğri alanları, kesikli dağılımların normale yaklaşımı, Binomun normale yaklaşımı, Poisson dağılımının normale yaklaşımı, hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi, ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve güven sınırları, ortalamalar için güven aralığı, oranlar için güven aralığı, standart sapmalar için güven aralığı, ortalamalar arası farklar için güven aralığı, oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar.
MTA 3202 - ELEMANTER SAYI KURAMI:

Tamsayılarda bölünebilme, Asal Sayılar, Sayılar teorisinde önemli fonksiyonlar, Kongrüanslar, Lineer kongrüans, Tamsayılarda asal çarpanlara ayrılışın tekliği, Primitif kökler ve indeksler, Kuadratik Rezidüler (ikinci dereceden), şifreleme konuları ve günlük yaşamda uygulama alanları, sürekli kesirler.
FBO3203 - FEN BİL. LAB. ve UYG.-II(eski müfredat):

İlköğretim 6-8 fenbilgisi takımlarıyla yapılabilecek deneyler.
MTG3201 - TURİZM:

Turizm,turizmin gelişmesi, turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler, turizmde talebi karşılayan faktörler, turizmin etkileri, turizm alanları, turizmde planlama, turizmin bölgesel dağılışı, Türkiye'de turizm
EBB3202 - ÖZEL EĞİTİM:

 Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim;Dünyada ve Türkiyede Özel Eğitim; Engelli Bireylerin Tanılanması, Yerleştirlmesi ve İzlenmesi; Eğitim Ortamları ve Kaynaştırema Uygulamaları;Özel Eğitim Personeli ve Destek Hizmetler; Eğitim Programlarının Geliştirilmesi;Rastlanma Sıklığı Yüksek Olan Özel Gereksinimli Bireyler;Zihin Engelliler, Üstün Zekalı/Yetenekli Bireyler, Öğrnme Güçlüğü Gösteren Bireyler, Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Bireyler, Dil ve Konuşma Sorunları Olan Bireyler,Rastlanma Sıklığı Düşük Olan Özel Gereksinimli Bireyler; Görme Yetersizliği Olanlar, İştime Yetersizliği Olan Bireyler, Ortopedik ve Sürekli Hastalığı Oaln Bireyler 
EBB3204 - SEÇMELİ I- ETKİLİ İLETİŞİM:

Öğretmen adaylarına bu dersin sonunda öğrencilerine kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerileri kazandırmak.

Kalabalık kitleler karşısında konuşma pratikleri yaptırarak iyi birer öğretmen olmalarını sağlamak.

Okul, aile ve öğretmen birlikteliğinin alan eğitimine sağlayacağı olumlu katkıyı göstermek.

Sağlıklı dinleme, doğru konuşma, doğru okuma ve yazma becerilerinin iletişimdeki olumlu rolünü benimsetmek.


 
EBB 3203 - SEÇMELİ I - KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM:

 Karşılaştırmalı eğitim, hem kendi eğitim sistemimizi daha iyi tanımamızı sağlamakta, hem de yöneticilere ve politika yapanlara doğru politikalar oluşturabilmelerinde destek olmaktadır. Eğitime ilişkin karşılaştırmalı çalışmalar. özenle planlanıp yürütüldüklerinde, değişik eğitim sistemlerinde ortak problemlere yaklaşımları görmemizde ve politika yapanların muhtemel alternatiflere ilişkin bilgilerini artırmada önemli rol oynamaktadır. Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Dersinde, çeşitli ülkelerin eğitim yönetim sistemlerinin amaçlarını, politikalarını, yapılarını süreçlerini vb. incelemek ve karşılaştırmaktır.
EBB3205 - SEÇMELİ I - ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ:

 Dersin amacı, öğrenmenin özelliklerinin incelenerek öğrenme psikolojisinin temel paradigmalarının tartışılmasıdır. Derste alışma ve duyarlılaşma etkileri, Pavlovian koşullama ile edimsel koşullama karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Ayrıca pekiştirme tarifeleri, pekiştireç türleri ve temel pekiştirme kuramları üzerinde durulmaktadır
MMB 3201 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I:

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
EBB 3201 - ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

İstatistiğe ilişkin temel kavramlar, frekans dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi değişkenlik ölçüleri, olasılık, normal dağılım, standart puanlar, güven aralığı, korelasyon.
 
 
7. Dönem
IMO 4106 - SEÇMELİ III- İNT. UYG. VE WEB TASARIMI:

Web tasarımına (HTML) giriş, Web tasarım araçları (dreamveawer, front page), CSS, javascript.
IMO 4108 - SEÇMELİ IV- BİLİM TARİHİ:

Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.
IMO 4108 - SEÇMELİ IV- GEOMETRİ ÖĞRETİMİ:

Açılar, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, çember, daire, trigonometri öğretimi
IMO4101 - BİL. DES. MAT. ÖĞR.:

Çeşitli öğretim teknolojilerinin karakteristikleri,Bilgisayar ve matematik; matematik öğretimde bilgisayarla modelleme; bilgisayar öğretiminde kullanılan yazılımlar ve uygulama programları, öğretim teknolojileri yardımıyla öğretim materyali geliştirilmesi, Çeşitli öğretim materyallerinin değerlendirilmesi.
FBO4102 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ:

Fen ve teknoloji eğitiminde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması ve özel öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ilişkilendirilmesi. Mikroöğretim uygulamaları ve öğretimin değerlendirilmesi.
IMO4103 - OKUL DENEYİMİ II:

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.
EGT4106 - SINIF YÖNETİMİ:

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.
IMO4104 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II:

Mantık bilimi ile ilgili çalışmalara devam edilecek.Kümelerin öğretimi. Genel öğretim-öğrenim metotları, matematik öğrenim- öğrenim metotları. Ödev verilecek. Aynı çalışma Matematik 6 kitapları ve lise Matematik 1 kitaplarından incelenecek.Avrupa ve Amerika’ da eğitim ve matematik öğrenimi- öğretimi. Ödev verilecek. Bağıntı, Fonksiyon, İşlem konularının öğretimi, bunlarla ilgili yapıların incelenmesi, 6.7.8 ve lise kitaplarındaki bu konularla ilgili kısımların incelenmesi, değerlendirilmesi. 6, 7, 8 ve lise ders kitaplarındaki bu konularla ilgili tanım, teorem, aksiyomlarla ilgili değerlendirmeler.Geometri tanım, terim, teorem ve aksiyomlarla ilgili çalışılacak. 6, 7, 8 ve lise kitaplarındaki bu konuların incelenmesi, değerlendirilmesi yapılacak.Her matematik öğretmeninin iyi bilmesi gereken bazı Kompleks Analiz, Topoloji, Metrik, Norm konularının hatırlatılması, öğretimi, incelenmesi.Tespit edilen hataların tartışılması.
IMO4106 - SEÇMELİ III-TOPOLOJİ:

Topoloji Kavramı ve Açık Kümeler, Kapalı Kümeler, İç ve Dış Noktaları, Kenar Noktaları, Yığılma Noktaları, Bir Kümenin Kapanışı, Tabanlar, Alt Tabanlar, Komşuluklar, Komşuluklar Tabanı, To Uzayları, T1 Uzayları, T2 Uzayları
 
8. Dönem
IMO4208 - SEÇMELİ VI -KOMPLEKS ANALİZ II:

 Kompleks fonksiyonların dönüşüm özellikleri kullanılarak iki boyutlu fiziksel problemlerin çözümlerinin elde edilmesi, Cauchy tipi integraller, z-dönüşümü ve hilbert dönüşümleri ve bunların uygulama alanlarının öğretilmesi
IMO4201 - KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ:

6.7,8.sınıf matematik kitaplarının incelenmesi ve 9.10.11.sınıf matematik kitaplarının incelenmesi Geometri I,II kitaplarının incelenmesi Analitik geometri ders kitabının incelenmesi
EGT4102 - REHBERLİK:

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
IMO4102 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI:

Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).
IMO4208 - SEÇMELİ VI - DİFERANSİYEL DENK.:

Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri,diferansiyel denklemlerin seri çözümleri,bazı özel fonksiyonlar ve denklemler, Sturm-Liouville teorisi ve fiziğe uygulamaları,lineer diferansiyel denklem sistemleri,sabit katsayılı lineer sistemler ve çözümleri
IMO4207 - SEÇMELİ V - ANALİTİK GEOMETRİ II:

Öklidiyen ,projektif,afin geometri tanımları Vektörel hesaplar Homoteti ve inversiyon Konikler Parametrik ve kutupsal denklemi verilen eğri çizimleri Eğri aileleri zarfı Regle ve Kuvadrik yüzeyler
IMO 4208 - SEÇMELİ VI- BİLİMSEL ARAŞ. YÖN.:

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
IMO4207 - SEÇMELİ V SAĞLIK BİLGİSİ:

 Bireysel ve toplumsal açıdan beden sağlığının önemi üzerinde duran, okulda, çevrede ve ülkede beden sağlığına ilişkin olumlu ve olumsuz etmenleri inceleyen bilgi alanı. Sağlıklı öğrenim ve öğretim koşullarıyla ilişkili olan bilgi ve ilkelerin tümü. Beslenme, uyuma, diş bakımı vb. konuları kapsayan, öğrencilere beden ve ruh sağlığını koruma yollarını öğretmek amacıyla okutulan ders.  
IMO 4208 - SEÇMELİ VI- BİTİRME PROJESİ:
 

Bu dersin amacı, son sınıf öğrencilerine kendi mesleki alanlarında bireysel ve takım çalışmasının nasıl yürütüleceğini öğretmektir. Öğrenciler bu dersin gerekliliklerini, danışman hocalarının önerdiği bir konu hakkında uygulamalı, deneysel veya bir literatür araştırma projesi yapıp sonuçlarını rapor halinde teslim ederek ve sınıf önünde sözel sunum yaparak yerine getirirler.

Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız