Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

dini bilgiler


y1pK2qbr6EEVgmeZAGPtjtqZ6KhQfdAxdaCf8Ox-WBYpvszFPbupIQzvkXLogBVXxlc29iqiUFP9QE

MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA  DİNİ SUALLER
1. Müslümanmısın?
    Elhamdülillah Müslümanım. 
 2. Müslümanım demenin manası nedir? 
    Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir. 
 3. Ne zamandan beri Müslümansın? 
    "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım. 
 4. "Bela" zamanı neye derler? 
    Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: 
    "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. 
    Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler.O zamandan beri Müslümanım demektir. 
 5. Rabbin kimdir? 
    Allah 
 6. Seni kim yarattı? 
    Allah 
 7. Sen kimin kulusun ? 
    Allah'ın kuluyum. 
 8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin? 
 
Allah birdir derim. 
 9. Allah'in bir olduğuna delilin nedir? 
    Sure-i Ihlas'ın ilk ayeti kerimesidir. 
10. Bunun manası nedir? 
   Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.. 
11. Allah'ın varlığına aklı delilin nedir? 
    Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır. 
12. Allah'ın zati hakkında düşünce caiz midir? 
 Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatini anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür. 
13. Nereden geldin, nereye gideceksin? 
 
  Allah'dan geldim, Allah'a gidecegim 
14.Niçin geldin? 
   Allah'a kulluk için 
15. Iman-ı yeis nedir? 
    Firavun gibi ölürken iman etmektir. 
16. Bu iman muteber midir? 
   Değildir. 
17. Tevbei yeis nedir? 
 
Imanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. 
18. Bu tevbe muteber midir? 
 
Muteberdir. 
19. Dinin hangi dindir? 
    Islam dinidir. 
20. Kitabın hangi kitaptır? 
   Kur'an'dır. 
21. Kıblen neresidir? 
 
Kabe-i Muazzama dır. 
22. Kimin zürriyetindensin? 
    Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim. 
23. Kimin milletindensin? 
 
  Ibrahim Aleyhisselam'in milletindenim. 
24. Kimin ümmetindensin? 
   Muhammed Aleyhisselamın. 
25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? 
 
Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır. 
26. Peygamberimizin kaç adı vardır? 
 
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır.Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud. 
27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? 
 
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir. 
28. Peygamberimizin babasının adı nedir? 
 
Abdullah'tır. 
29. Annesinin adi nedir? 
 
Amine'dir. 
30. Süt annesinin adi nedir? 
 Halîme Hatun'dur. 
31. Dedesinin adi nedir? 
 
Abdülmüttaliptir. 
32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 
 
  40 yaşında. 
33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 
    23 sene peygamberlik yaptı. 
34. Peygamberimiz nerede doğdu? 
    Mekke-i Mükerreme'de. 
35. Hangi tarihte doğdu? 
 
  571 tarihinde 
36. Hangi tarihte nereye hicret etti? 
 
622 tarihinde Medine'ye hicret etti. 
37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi? 
    632 yilinda, 63 yaşında sona erdi. 
38. Peygamberimizin kaç kızı vardı? 
 
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm     4) Fatima (r.a.)'dır. 
39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? 
   Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip)   
3) Ibrahim (r.a) hazretleridir.
40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? 
 1) Hazret-i Hatice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aise 
     4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahs  Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a) 
41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur? 
   Onlar bütün müminlerin annesidir. 
42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir? 
 Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden  15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. 
43. Peygamberimizin son hanımı kimdir? 
    Hz. Aise (r.a.) validemizdir. 
44. Peygamberimizin 53 yaşindan sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarmısınız? 
    Peygamberimiz, kabilelerin Islamiyete bağlanmalarını  temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar  vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak,  bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla Islam'ı yaymaktır. 
45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? 
    Hz. Aişe (r.a)'dir. 
46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? 
    Peygamberimiz Muhammed Mustafa                                                                      Sallallahü aleyhi ve sellem'dir. 
47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? 
    Iki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin                       (radiyallahü anhuma) hazretleridir. 
48. Bunlar kimin çocuklarıdır? 
 Hz. Ali ve Hz. Fatima (r.a.)'nındır. 
49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir? 
 Tevhid'dir. 
50. Tevhid nedir? 
 Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir. 
51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir? 
 şirk'tir. 
52. Şirk nedir? 
 Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek. 
53. Peygamber kime denir? 
 Ahkam-ı ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir. 
54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi? 
   şirkten korumak, tevhide çağırmak için 
55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
 Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre   yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin. 
56. En büyük peygamberler kaçtır? 
    5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.),              Hz.Ibrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. Isa (a.s.) dir. 
57. Kur'an-i Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? 
 Yirmisekiz. 
58. Isimlerini sayarmısınız? 
 Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut,Ismail, Ishak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp,Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, Ilyas,Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, Isa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratidir. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demislerdir. 
59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi? 
    Bütün insanlığa gönderildi. 
60. Resul nedir? 
    Müstakil bir islam hukuku getiren veya evvelki peygamberin islam hukukuna yeni hükümler ilave eden peygamberdir. 
61. Nebi nedir? 
    Kendisinden önce veya zamanindaki resulun islam hukukuna tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat  her nebi resul değildir.Her resul ayni zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir. 
62. Ilk nebi kimdir? 
    Adem (a.s.) dir. 
63. Ilk resul kimdir? 
    Nuh (a.s.) dir. 
64.Insanlar öldükten sonra ne olacaklar? 
    Dirilecekler 
65. Dirildikten sonra ne olacaklar? 
    Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler. 
66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan  kimse ne olur? 
    Dinden çıkar, kâfir olur. 
67. Melek nedir? 
    Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız  varlıklardır. 
68. Dört büyük melek hangileridir? 
    Cebrail, Mikail, Israfil ve Azrail (A.S.) 
69. Meleklerin görevleri nelerdir? 
   Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. 
    Bazı meleklerin özel görevleri vardır
. 
70. Cebrail'in görevi nedir? 
 Peygamberlere vahiy ve kitap getirir. 
71. Mikail'in görevi nedir? 
    Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir. 
72. Israfil'in görevi nedir? 
    Kiyamette Sur'a üflemek 
73. Azrail'in görevi nedir? 
    Allah'ın emriyle can almak 
74. Dört büyük kitap hangileridir ve  hangi peygamberlere inmistir? 
    Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.),    Incil Isa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz  Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir. 
75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir? 
   Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.)  vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği  sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50,  Idris (A.S.) 30, Ibrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir. 
76. Mezhep kaçtır? 
   Ikidir. 
77. Nelerdir? 
    Itikatta mezhep, amelde mezhep. 
78. Itikattaki mezhep imamlari kaçtır ve kimlerdir? 
   Ikidir. Imam Ebu Mansur Muhammed Matüridi  ve Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir. 
79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir? 
   Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. 
80. Itikatta mezhebin nedir? 
   Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. 
81. Amelde mezhebin nedir? 
    Hanefi mezhebidir
r. 
82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir? 
   Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir. 
83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir? 
 Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.
84. Imam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir,ne zaman vefat etmiştir? 
    Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür.Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir. 
85. Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir? 
    Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir. 
86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız? 
 Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak. 
87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir? 
    Beş tane kandil vardir. 
    Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. 
    Regaib Kandili : Hz. Amine'nin  Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir. 
    Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir. 
    Berat Kandili : Kur'an-i Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelikhayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir. 
    Kadir Gecesi : Kur'an-i Kerim'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir. 
88. Kabir suali kime sorulmaz? 
    Peygamberlere, çocuklara ve delilere 
89. Din nedir? 
    Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur. 
90. Islam nedir? 
    Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları  bütün hayatında yaşamaktır.
"Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve
        eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh."

ŞEYTANIN EN TATLI 12 SÖZÜ

 1 - BİR DEFAYLA BİR ŞEY OLMAZ

 2 - DAHA GENCİZ.

 3 - ALLAH (C.C) KALP TEMİZLİĞİNE BAKAR.

 4 - ALLAH (C.C.) İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ.

 5 - EMEKLİ OLDUKTAN SONRA.

 6 - ZAMAN SİZE DEĞİL SİZ ZAMANA UYUN.

 7 - BİR ŞEY OLMAZ Allah(C.C) AFFEDER.

 8 - BU KADAR GÜNAHTAN SONRA BİRAZ ZOR AFFEDİLİRSİN.

 9 - FAZLA DÜŞÜNME KAFAYI YERSİN.

 10 - CEHENDEMDE BİR SÜRE YANDIKTAN SONRA CENNNETE GİRMEYECEKMİYİZ. (Sanki kibrit çöpünün ateşine dayana biliyormuş gibi)

 11 - BİZ BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK.

 12 - AMAN HA DİKKAT BEYNİNİZİ YIKAMASINLAR.

 ŞEYTAN VE DOSTLARI

Bir gün Şeytan, dünya çapında konvansiyonel bir toplantı için tüm dostlarını çağırmış.

Açılış konuşmasında demiş ki:

Müslümanların Camilere gitmesini engelleyemiyoruz. Kur'an okumalarını ve gerçekleri öğrenmelerini de engelleyemiyoruz. Allah ve elçisi  ile sağlam ilişkiler kurmalarını da engelleyemiyoruz.

Allah ile bir kere  bağlantı kurduklarında üzerlerindeki gücümüz kırılıyor. Dostları demiş ki: Gerçekten zor bir durum, peki ne yapalım? Şeytan demiş ki: Bırakın Camilere gitsinler. Fakat zamanlarını çalın, böylece Allah ve elçisi  ile bağlantı kuramasınlar. .

Sizden isteğim budur. Şeytan devam etmiş: Dikkatlerini dağıtın, böylece gün boyunca Allah ile hayati öneme sahip bağlantıyı kuramasınlar. Dostları şaşırmış: Bunu nasıl başaracağız?

Şeytan:
Hayatın önemsiz ayrıntılarıyla zihinlerini sürekli meşgul et! Müslümanların kulaklarına şunu fısılda: Harca, harca, harca.. Borç al, borç al, borç al..'

Kadınlarını işe girip uzun saatler boyunca çalışmaları için ikna et ! Erkeklerin haftada 6-7 gün, günde 10-12 saat çalışmalarını ve böylece hayatlarında boşluk kalmaması için planlar yap! Çocukları ile zaman geçirmelerini engelle!

Evleri ferahladıkları bir yer olmaktan çıkacaktır! Zihinlerini o kadar meşgul et ki kendi iç seslerini (oto kritik, nefis muhasebesi) dinleyemesinler! Böylece kafaları karışacak, Allah ve elçisi ile zihinsel beraberlikleri kopacaktır. Bravooo, mükemmel fikir, diye alkışlamış dostları. Durun, daha bitmedi, diye devam etmiş Şeytan:

Kahvehanelerde, doktor muayenehanelerinde,  kafe'lerde masaları gazete ve dergilerle doldur! Zihinlerini 24 saat haber bombardımanına tut! Araba kullanma esnasında tefekkür etmelerini, İnternete girenlerinin mailboxlarını, junk maillerle, sipariş  katalogları ile, bahislerle, çekilişlerle, promosyon ürünleri ile ve  boş umutlarla doldur! Gazete ve TV'leri ince yapılı güzel modellerle doldur ki kocaları dış güzelliğin önemli olduğuna inansınlar ve hanımlarından hoşlanmasınlar! Kadınların, akşamları kocalarıyla ilgilenemeyecek kadar çok yorulmasını sağla! Eğer kadınlar, erkeklerin ihtiyacı olan sevgiyi veremezlerse, erkekler  bu sevgiyi başka yerlerde arayacaklardı r!

Çocuklarına namazın önemini anlatmalarını engellemek için hikaye kitaplarını tavsiye et!

Doğaya çıkıp Allahın yaratma sıfatını görmelerini engellemek için onları çok meşgul et, eğlence parklarına, fuarlara, spor karşılaşmalarına, oyunlara, konserlere, sinemalara vs götür! Oralarda kavga çıkarıp birbirlerini vurmaları sağla! Bizim işimiz fitne çıkarmaktır, bunu unutma! İslami dostluklar ve sohbetler yerine, taraftar-parti dostluklarını ve  dedikoduları teşvik et! İşte plan bu! Futbol, hayatlarının odağı olsun. Futbolcuların isimlerini çocuklarına ezberletmeyi marifet saysınlar! Ancak İslamın şartlarını merak bile etmesinler! Kurnazca plan için dostları şeytanı çılgınca alkışlamışlar ve ülkelere dağılırken Müslümanları daha fazla meşgul edeceklerine, telaş içinde oraya buraya koşuşturacakları na, Allah'a, Elçisine ve ailelerine daha az zaman ayırtacaklarına söz vermişler.   Sence bu plan başarılı mı?

Online Kuran-i Kerim Dinle

1-Fatiha Suresi

Dinle

50-Kaf Suresi

Dinle

2-Bakara Suresi

Dinle

51-Zariyat Suresi

Dinle

3-Al-i İmran Suresi

Dinle

52-Tur Suresi

Dinle

4-Nisa Suresi

Dinle

53-Necm Suresi

Dinle

5-Maide Suresi

Dinle

54-Kamer Suresi

Dinle

6-En'am Suresi

Dinle

55-Rahman Suresi

Dinle

7-A'raf Suresi

Dinle

56-Vakıa Suresi

Dinle

8-Enfal Suresi

Dinle

57-Hadid Suresi

Dinle

9-Tevbe Suresi

Dinle

58-Mücadele Suresi

Dinle

10-Yunus Suresi

Dinle

59-Haşr Suresi

Dinle

11-Hud Suresi

Dinle

60-Mümtehine Suresi

Dinle

12-Yusuf Suresi

Dinle

61-Saff Suresi

Dinle

13-Ra'd Suresi

Dinle

62-Cum'a Suresi

Dinle

14-İbrahim Suresi

Dinle

63-Munafıkun Suresi

Dinle

15-Hicr Suresi

Dinle

64-Teğabun Suresi

Dinle

16-Nahl Suresi

Dinle

65-Talak Suresi

Dinle

17-İsra Suresi

Dinle

66-Tahrim Suresi

Dinle

18-Kehf Suresi

Dinle

67-Mülk Suresi

Dinle

19-Meryem Suresi

Dinle

68-Kalem Suresi

Dinle

20-Taha Suresi

Dinle

69-Hakka Suresi

Dinle

21-Enbiya Suresi

Dinle

70-Mearic Suresi

Dinle

22-Hacc Suresi

Dinle

71-Nuh Suresi

Dinle

23-Mi'minun Suresi

Dinle

72-Cin Suresi

Dinle

24-Nur Suresi

Dinle

73-Müzzemmil Suresi

Dinle

25-Furkan Suresi

Dinle

74-Müddessir Suresi

Dinle

26-Şuara Suresi

Dinle

75-Kıyamet Suresi

Dinle

27-Neml Suresi

Dinle

76-İnsan Suresi

Dinle

28-Kasas Suresi

Dinle

77-Murselat Suresi

Dinle

29-Ankebut Suresi

Dinle

78-Nebe Suresi

Dinle

30-Rum Suresi

Dinle

79-Nazi'at Suresi

Dinle

31-Lokman Suresi

Dinle

80-Abese Suresi

Dinle

32-Secde Suresi

Dinle

81-Tekvir Suresi

Dinle

33-Ahzab Suresi

Dinle

82-İnfitar Suresi

Dinle

34-Sebe Suresi

Dinle

83-Mütaffifin Suresi

Dinle

35-Fatır Suresi

Dinle

84-İnşikak Suresi

Dinle

36-Yasin Suresi

Dinle

85-Buruc Suresi

Dinle

37-Saffat Suresi

Dinle

86-Tarık Suresi

Dinle

38-Sad Suresi

Dinle

87-A'la Suresi

Dinle

39-Zümer Suresi

Dinle

88-Gaşiye Suresi

Dinle

40-Gafir(Mü'min Suresi)

Dinle

89-Fecr Suresi

Dinle

41-Fussilet Suresi

 

Dinle

90-Beled Suresi

Dinle

42-Şura Suresi

 

Dinle

91-Şems Suresi

Dinle

43-Zuhruf Suresi

Dinle

92-Leyl Suresi

Dinle

44-Duhan Suresi

Dinle

93-Duha Suresi

Dinle

45-Casiye Suresi

Dinle

94-İnşirah Suresi

Dinle

46-Ahkaf Suresi

Dinle

95-Tin Suresi

Dinle

47-Muhammed Suresi

Dinle

96-Alak Suresi

Dinle

48-Fetih Suresi

Dinle

97-Kadir Suresi

Dinle

49-Hucurat Suresi

Dinle

98-Beyyine Suresi

Dinle

99-Zilzal Suresi

Dinle

102-Tekasur Suresi

Dinle

100-Adiyat Suresi

Dinle

103-Asr Suresi

Dinle

101-Karia Suresi

Dinle

104-Humeze Suresi

Dinle

105-Fil Suresi

Dinle

107-Maun Suresi

Dinle

106-Kureyş Suresi

Dinle

108-Kevser Suresi

Dinle

109-Kafirun Suresi

Dinle

111-Tebbet Suresi

Dinle

110-Nasr Suresi

Dinle

112-İhlas Suresi

Dinle

113-Felak Suresi

Dinle

114-Nas Suresi

Dinle


32 FARZ

12’si Namazda
6’sı İmanda
5′i İslamda
4′ü Abdeste
3′ü Gusülde
2’si Teyemmünde
Namazın farzları 12′dir. 6’sı içinde 6’sıda dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilerede Rukun denir.

DIŞINDAKİLER

1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın abdest alması, cünüp olanında gusülabdesi almasıdır.
2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.
3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.
Erkeklerde göbeğin üstünden diz kapağının altına kadar.
Kadınların iç yüzü, elbilekleri ve ayak topukları müstesna her yerinin örtülmesi lazımdır.
4-İstikbâli kıble: Namaza başlamadan kıbleye (Kabeye) dönmektir.
5-Vakit: Namazın vaktinin girmesini beklemek.
6-Niyet: Kılacağı namaza niyet etmek.

İÇİNDEKİLER

1-İftitah tekbiri: Namaza haşlarken alınan ilk tekbir.
2-Kıyam: Namazda ayakta durmak.
3-Kıraat: Namazda Kur’an-ı kerim okumak.
4-Ruku: Namazda rukuya varmak.
5-Sucut (Secde): Namazda secdeye varmak.
6-Teşhhüt miktarı oturmak; Son oturuşta ettahiyyatü’yü okuyacak kadar oturmaktır.

İMANIN ŞARTI 6′DIR.
1-Allah’ın birliğine inanmak.
2-Melklere inanmak.
3-Kitaplara inanmak.
4-Peygamberlere inanmak.
5-Öldükten sonra dirilmeğe inanmak.
6-Hayır ve şerrin Allah’dan geldiğine inanmak.

İSLAMIN ŞARTI 5′DİR.
1-Namaz kılmak.
2-Oruç tutmak.
3-Zekat vermek.
4-Hacca gitmek.
5-Kelime-i şahadet getirmek (Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.


ABDESTİN FARZI 4′DÜR.

1-Ellerini ve yüzünü yıkamak.
2-Kollarını dirsekleriyle beraber yıkamak.
3-Başın dörtte birine mesvetmek.
4-Ayaklarını küçük topukları ile beraber yıkamak.

GUSLÜN FARZI 3′DÜR.
1-Ağzına dolu dolu su alarak çalkalayıp yıkamak.
2-Burnuna dolu dolu su alarak yıkamak.
3-Bütün vücudunu hiç kuru yer kalmadan yıkamak.

TEYEMMÜN’ÜN FARZI 2′DİR.
Teyemmün, suyun bulunamadığı yerde, temiz toprokla yapılan abdesttir.
1-Niyet etmek (Şöyle niyet edilebilir: Niyet ettim Allah rızası için Teyemmün almaya).
2-Ellerini temiz toprağa vurmak, yüzlerini ve kollarını mesvetmektir.


ELLİDÖRT FARZ

1- Allah'ı daima zikretmek.

2- Helal kazanılmış elbise giymek

3- Abdest almak.

4- Beş vakit namaz kılmak.

5- Cünüplükten gusletmek.

6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek.

7- Helalden yeyip içmek.

8- Allah'ın taksimine kanaat etmek.

9- Tevekkül etmek.

10- Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.

11- Nimete karşılık şükretmek.

12- Belaya sabretmek.

13- Günahlara tevbe etmek.

14- İbadetleri ihlas ile yapmak.

15- Şeytanı düşman bilmek.

16- Kur'an-ı delil tanımak.

17- Ölüme hazırlıklı olmak.

18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.

19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.

20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.

21- Akrabayı ziyaret etmek.

22- Emanete hıyaret etmemek.

23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.

24- Allah ve Rasulüne itaat etmek.

25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.

26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.

27- Her şeye ibretle bakmak.

28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)

29- İlim öğrenmeye çalışmak

30- Kötü zandan sakınmak

31- İstihza (alay) etmemek

32- Harama bakmamak

33- Daima doğru olmak

34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek

35- Sihir yapmamak

36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak

37- Allah'ın azabından korkmak

38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek

39- Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek

40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak

41- İçki kullanmamak

42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak

43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak

44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak

45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak

46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek

47- Kibirlilik etmemek

48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak

49- Beş vakit namazı muhafaza etmek

50- Zulm ile halkın malını yememek

51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak

52- Riyadan (gösterişten) sakınmak

53- Yalan yere yemin etmemek

54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

ABDEST    

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir.

Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle İslam yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah'a ibadete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur.

İnsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allah'ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır.

Abdest almakla, dünyevî ve uhrevî bir çok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar;

"Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında, yüzündeki azaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günaları, su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendiside tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Adap ve erkanına uymak suretiyle abest alıp kıbleye dönerek: "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü" diyen bu kul için cennet kapıları açılmıştır; o, cennet kapılarının dilediğiden içeri girer. "(Müslim Tahare, 32, 33; Tirmi Tahare, 2).

Abdestsiz Olarak Yapılması Yasak Olan Hususlar:

1- Namaz kılmak.

2- Kur'an-ı Kerim'e el sürmek.

3- Tilavet secdesi yapmak.

4- Cenaze namazı kılmak.

5- Kabe'yi tavaf etmek.

Abdestin Farzları
1 - Yüzü Yıkamak
Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene altına, kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin içine suyun ulaştırılması gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz, tamamen açık bırakılmaz. Normal bir şekilde yüz yıkanır. Dudaklar yumulduğu zaman, dışarda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır. Sakal, bıyık ve kaşın altına suyu ulaştırmak gereklidir.
2- Kolları Yıkamak
Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek (hamur, boya, çamur vb.) bir madde bulunursa, abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların tırnaklarındaki boyalardan kaçınmanın mümkün olmamasından dolayı bunlar abdeste zarar vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış olursa o fazlalığı da yıkamak gerekir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bu uzamış tırnağı keserse abdestini yenilemesi gerekmez. Parmakta yüzük var ve bu geniş ise abdest alırken bunu oynatmak sünnet, eğer yüzük dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuşsa onu oynatmak farzdır.
3- Başı Meshetmek
Mesh, sözlükte eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. İbadet hukukunda ise suyun bir vücut organına isabet etmesidir. Başın meshedilmesindeki farz oranı alın miktarıdır. Bu miktar ise başın dörtte biridir. Meshederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gerekir. İki parmakla yapılan mesh caiz değildir. Başa giyilen sarık veya takke üzerine meshetmek geçerli değildir. Kadınlar da baş örtüleri üzerine meshedemezler.
4- Ayakları Yıkamak
Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mestle örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece meshetmek yeterlidir. Maide Süresi 6. ayette geçen topuk topuk= ka'b, ayağın iki tarafından inak kemiğine bitişik kemiktir. Rasulullah (s.a.s.): "Vay ateşten o topukların haline... " (Buhari, İlim 30; Vudü', 27,29; Müslim, Tahare, 25-28,30; Ebû Davud, Tahare, 46) buyurduğu ve ayakların tamamen yıkanmasını emrettiği bilinmektedir. Bir kimsenin ayağında yarık varsa ve o yarığa su sızdırmayan bir ilaç sürülmüşse, o kimse ayağını yıkadığı zaman, su yarığın altına geçmezse bu durumda su, ayağa zarar verecekse abdest yerine getirilmiş sayılır ve bu caizdir. Ancak su zarar vermiyorsa abdest tam olarak alınmış sayılmaz. Dolayısıyla zarar vermediği takdirde yarıklara su ulaşacak şekilde yıkamak gereklidir.
ABDESTİN SÜNNETLERİ
1- Abdeste başlarken "Euzu ve Besmele" çekmek.
2- Abdeste niyet etmek.
3- Önce bileklere kadar elleri yıkamak.
4- Misvak kullanmak veya dişleri parmakla ovalamak.
5- Ağıza ve burna üçer defa su vermek. (mazmaza ve istinşak)
6- Kulakları, boynu mesh etmek.
7- Başın tamamını mesh etmek.
8 - Yıkanması gereken uzuvları üçer defa yıkamak.
9- Abdeste organları ara vermeden yıkayarak devam etmek.
10- Sırayı bozmamak.
11- Abdest almaya sağ taraftan başlamak
ABDESTİN EDEBLERİ
1- Abdest alırken başkasından yardım istememek.
2- Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak.
3- Kıbleye doğru yönelmek.
4- Gereksiz yere konuşmamak.
5- Niyet ederken dil ile niyet etmek.
6- Her uzvu iyice ovmak.
7- Abdest dualarını okumak.
8- Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek.
9- Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte "Bismillah" demek.
10- Kulağı meshederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini meshetmek.
11- Burna ve ağıza suyu alırken sağ eli kullanmak.
12- Sol el ile sümkürmek.
13- Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması.
14- Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şehadet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek.
15- Durgun ve akarak yer değiştiren sular ile birikinti halindeki sulara ve Kıble'ye karşı abdest bozulmaz.
ABDESTİ BOZAN DURUMLAR
1- İdrar veya dışkı yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. (İdrar, dışkı, yel, vedi, mezi, meni, kurt vb.)
2- Aklın idrak gücünü gideren hususlar; uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak vs.dir. Ancak oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz.
3- Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana bakılır, şayet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur.
4- Ağız dolusu kusmak.
5- Cinsi münasebette bulunmak.
6- Tam olarak cinsi ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin çıplak ve ince bir elbise ile vucutlarının veya tenasül uzuvlarının birbirine değmesi.
7- Teyemmüm yapan kimsenin su bulması.
8- Namazda sesli gülmek.
ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR
1- Kişinin ön veya arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerinden kan çıkıp, bir damla halinde kalması.
2- Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmadan kabuğunun düşmesi.
3- Yaradan, burundan yahut kulaktan bir vücud kurdunun düşmesi.
4- Tenasül uzvuna (cinsi organına) el sürmek.
5- Kadın vücudunun herhangi bir yerine dokunmak.
6- Ağız dolusu olmayan kusuntu.
7- Ağızdan çıkan balgam.
8- Oturduğu yerde veya namazda uyumak.
9- Ağlamak. 

     ABDEST DUALARI    

ABDESTE BAŞLARKEN;

"Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dinil islâm."

Allah'ın (cc) ismini zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamd Allah'a (cc) mahsustur. O'na hamdederim.

AĞIZA SU VERİRKEN;

"Allahümme enni alâ tilâveti'l Kur'ân-i ve zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike."

Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'i okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana en güzel şekilde kulluk etmede inayetini istirham ederim.

BURUNA SU VERİRKEN;

"Allahümme erihnî rayihate'l cenneti ve'r-zükni min neimihâ."

Allah'ım, Beni cennetin rahiyası ile rahiyalandır, ve cennet nimetlerinden beni rızıklandır.

YÜZÜ YIKARKEN;

"Allahümme beyyız vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhûn ve tesveddü vücûh."

Allah'ım. Bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün; benim yüzümü nurlandır. ağart.

SAĞ ELİ YIKARKEN;

"Allahümme a'tınî kitabî biyemini ve hâsibni hasâben yesira."

Allah'ım. Kitabımı (amel defterimi) sağ elime ver ve benim hesabımı kolaylaştır.

SOL ELİ YIKARKEN;

"Allahümme lâ tu'tunî kitabî bişimâli velâ min verâl zahri."

Allah'ım. Kitabımı (amel defterimi) sol elime verme. Ve arkamdan da verme.

BAŞI MESHEDERKEN;

"Allahümmec'alni minellezine yestemlûnel kavle feyettebiûne ahseneh."

Allah'ım. Beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eyle.

BOYUN MESHEDİLİRKEN;

"Allahümme a'tik unukî rakabetî mine'n nâri."

Allah'ım. Boynumu cehennem ateşinden azad buyur.

AYAKLARI YIKARKEN;

"Allahümme sebbit kademeyye ale's sırâtı yevme tezillu fîhi'l-akdâm."

Allah'ım. Sırat Köprüsü'nden ayakların kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma; sabit eyle.

ABDESTTEN SONRA;

"Allahümmec'alnî mine-t-tevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîn."

Allah'ım beni tevbe eden ve günahlardan temizlenen kullarından eyle.

              GUSÜL (BOY ABDESTİ)            

Gusül, tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması gerekir.

1- Cünüplük; yani cinsi münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması.

2- Hayız (kadının adet görmesi) ve nifas (lohusalık) hallerinin sona ermesi.

Bu hallerde gusletmek farzdır. Bazı durumlarda da gusletmek, sünnet veya müstehabdır. Mesela; Hac ve Umre yapmak maksadıyla Mekke ve Medine'ye girmeden önce, hac mevsiminde Mina ve Müzdelife'de bulunmadan önce; yağmur duasından önce; herhangi bir hayırlı iş için müslümanlarla bir araya gelmeden ve mübarek gecelerde gusletmek sünnet ve müstehabdır.

Namaz için alınan abdest "küçük abdest" kabul edilerek, gusle "büyük abdest" veya "boy abdesti" adı verilmektedir.

GUSLÜN FARZLARI

Guslün farzları üçtür.

1) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2) Buruna su çekmek ve yıkamak.

3) Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak.

Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gusül yerine gelmemiş olur. Onun için kulaklar, göbek çukuru, saç, sakal ve bıyıkların dipleri iyice yıkanır.

GUSLÜN SÜNNETLERİ

1) Gusle besmele ve niyet ile başlamak.

2) Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek.

3) Gusülden evvel abdest almak.

4) Abdestten sonra, önce üç defa başa, sonra üç defa sağ, üç defa da sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice oğuşturmak.

5) Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak.

6) Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.

7) Tenha bir yerde yıkanılsa bile, avret yerini açmamak.

8) Guslederken konuşmamak.

9) Gusl bitince bedeni bir havlu ile kurutmak

10) Gusülden sonra çabucak giyinmektir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Guslün adabı aynen abdest adabı gibidir. Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler. Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını yıkar. Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder; oruçlu değilse suyun boğazına ulaşmasını sağlar. Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler. Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. Şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayakları, abdest alırken değil gusülden çıkarken yıkar. Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırayla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker. Her defasında vücudun her tarafını iyice oğuşturur. Hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder. Bunun için saçlarının, sakallarının diplerine, göbeğinin içine suyun ulaşmasını sağlar. Eğer vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara zarar verecekse, bunlann üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.

GUSÜLSÜZ YAPILMAYAN İŞLER

Cünüb bir kimsenin veya hayız ve nifas halindeki bir kadının bu durumdayken yapması haram olan hususlar, şunlardır:

1 - Namaz kılmak

2 - Kur'an niyetiyle Kur'an'dan bir parça okumak (ancak dua niyetiyle okumak caizdir. Ayrıca Kur'an ayetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek, Kelime-i Şehadet getirmek, tesbih ve tekbirde bulunmakta da sakınca yoktur).

3 - Kur'an-ı Kerîm'e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak (fakat bitişik olmayan bir kılıf veya kutu içerisinde ise tutmak caizdir)

4 - Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek ve zaruret olmadığı halde bir mescide girmek ve içinden geçmek

5 - Üzerinde ayet yazılı olan bir levhayı veya buna benzer bir şeyi tutmak.

ABDEST ALINIŞ RESİMLERİ


 

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Elleri yeniden ıstatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.
Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı "Kelime-i Şehadet" okunur.
               TEYEMMÜM                 
Kast etmek, yönelmek manasına gelen teyemmüm, şeriat dilinde su bulunmadığı veya bulunsa da kullanma gücü olmadığı zaman, temiz toprak cinsinden bir şeyle hadesi (abdest almak veya gusl gerektiren hal) gidermek amacıyla yapılan hareketleri dile getirir.
TEYEMMÜMÜ GEREKTİREN HALLER
1- Su, temizlenecek kimsenin bulunduğu yerden en az dört bin adım, yani üç kilometre uzakta bulunursa,
2- Suyun kullanılması durumunda hastalanma, hastalığın artması veya uzaması gibi tehlike mevcutsa,
3- Yakında bulunan suyu elde etme hususunda nefse, mala, ırz ve namusa tehlike gelme hali varsa,
4- Elde bulunan su, abdest veya gusle yetmeyecekse,
5- Suyun kullanılması halinde kendisinin, arkadaşının veya hayvanının susuzluktan helak olacağına kanaat getirilirse,
6- Kuyudan su çekmek için ip veya kova bulunmazsa,
7- Bulunan su ile abdest alındığı veya gusul edildiği takdirde bayram veya cenaze namazlarını tamamen geçirme ihtimali varsa.
TEYEMMÜMÜN FARZLARI
Niyet ve elleri toprağa vurup yüzü ve kolları mesh etmek farzdır.
TEYEMMÜMÜN SÜNNETLERİ
1- Önce besmele çekmek.
2- Uzuvları sırayla meshetmek.
3- Mesih işlemini ara vermeden yapmak.
4- Elleri yere vurduktan sonra önce ileri, sonra geri hareket ettirmek.
5- Parmakları açık bulundurmak.
6- Eller yerden kaldırıldığında avuç içlerinde toz kalmışsa birbirine vurarak silkelemek.
TEYEMMÜMÜ BOZAN HALLER
1 - Abdesti bozan veya guslü gerektiren haller teyemmümü de bozar, hükümsüz bırakır. Teyemmümü mubah kılan özrün ortadan kalkmasıyla da teyemmüm bozulur. Mesela su bulunmadığından veya hastalıktan dolayı yapılmış olan bir teyemmüm, su bulunduğu veya hastalık geçtiği anda bozulur.
2- Teyemmüm etmiş kimse, namaz içindeyken su bulursa, namazı bozulur. Abdest alıp namazı yeniden kılması gerekir.
3- Bir özürden dolayı teyemmüm eden kimse, diğer bir özre tutulsa, birinci özrü son bulmasıyla teyemmümü de son bulur. Diğer özrü için tekrar teyemmüm etmesi gerekir.

 
 TEYEMMÜM NASIL YAPILIR           

TEYEMMÜM NASIL YAPILIR? (*)
Önce kollar abdest alacakmış gibi sıvanır. Eûzü Besmele çekilir. "Abdestsizlikten veya cünüplükten temizlenmeye" diyerek niyet edilir.
Sonra parmaklar açılır, ellerin iç kısımları temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeyin üzerine hafifçe vurularak, önce ileri sonra geri çekilerek sürülür.
Önce elleri sürtmek, sonra geri çekmek.
Eller kaldırılıp hafifçe birbirine vurularak silkelenir.
Yüzün her yeri bu iki elin iç kısımları ile meshedilir.
Sonra elin iç kısımları aynı şekilde tekrar toprağa vurulur. Önce sol elin baş ve işaret parmakları ayrılır, kalan üç parmağın içiyle sağ kolun iç yüzü parmak uçlarından dirseklerle beraber meshedilir.
Sol elin iç tarafıyla, sağ kolun iç yüzü meshedilir.
Sağ kolun dış tarafı da yine aynı sol elin ayrılan baş ve işaret parmağıyla meshedilir.
Aynı şekilde bu defa da sağ el kullanılarak sol kol meshedilir.
Önce, sağ elin baş ve işaret parmakları ayrılır, kalan üç parmağın içiyle sol kolun iç yüzü parmak uçlarından dirseklerle beraber meshedilir.
Sol kolun dış tarafı da aynı şekilde sağ elin ayrılan baş ve işaret parmaklarıyla meshedilir.
Böylece yüzün, ellerin ve kolların meshedilmedik hiç bir yeri bırakılmamakla, farzlarına ve sünnetlerine uygun bir teyemmüm yapılmış olur.
Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız