Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

bu benim eserim proje yarışması

Bu benim eserim ana sayfa

Bu benim eserim proje başvuru kılavuzu

Bu benim eserim başvuru ekranı

Bu benim eserim proje bankası

Bu benim eserim 2012-2013 final sergisi

Bu benim eserim 2013-2014 final sergisi

Bu benim eserim 2013-2014 final ilk 50 proje

Bu benim eserim 2013-2014 final ikinci 50 proje

Bu benim eserim matematik projelerini görmek ve projelerin videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Bu Benim Eserim Örnek Matematik Projeleri ve Konuları

 

Proje Adı:

BİZA MATEMATİK ARACI

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

İşlem önceliği konusunu materyal yardımıyla oyunlaştırarak öğrencilere kavratabilmek.

Proje Hedefleri:

 

 

1)İŞLEM ÖNCELİĞİ İLE İLGİLİ YAPILAN MATERYALLİ ÇALIŞMALARIN OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMAK.
2)İŞLEM ÖNCELİĞİNİ SEVDİRECEK VE ÖĞRETECEK BİR MATERYAL YAPMAK.
3)MATERYALİ YAPARKEN DE MATEMATİĞİN NASIL KULLANILDIĞINI ÖĞRENEBİLMEK.

Proje Tanıtımı:

 

 

LİTERATÜR TARAMASI :
MATEMATİĞİN AYDINLIK DÜNYASI( SİNAN SERTÖZ)
WWW.BİLTEK.TUBİTAK.GOV.TR
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
1)Konuyla ilgili yapılan benzer çalışmalar incelendi.
2) Yuvarlak bir daire 5 parçaya çizilip her parçaya bir işlem yerleştirildi.( parantezde kullanıldı).
3) İşlem sembolleri alt kısım görünecek şekilde kesilip çıkarıldı.
4) 5 daire dilimi kesilip farklı renklere boyandı.
5) En üst kısma semboller gelecek şekilde diğer daire parçaları alt alta bir vidaya dönecek şekilde geçirildi ve alt taraf başka bir daire ile kapatıldı.
6) İşlem sembollerinin yanına bir tahta aşağı yukarı hareket edecek şekilde delik açıldı.
7) Farklı sorular üzerinde başarılı bir şekilde uygulandı.
PROJE TAKVİMİ:
EKİM 3.4.HFT: Kaynak taraması yapıldı.
KASIM 2.3.4 HFT: Maket yapmaya karar verildi ve malzemeler hazırlandı.
ARALIK 1.2.3.4. HFT: Maket yapıldı.Yapılırken de matematiği uygulama fırsatı bulundu.
OCAK 1.2. HFT: Öğrencilerle soru cevap yapıldı ve sonucun başarılı olduğu görüldü.
KULLANILAN YÖNTEMLER:
Tasarım,Çizim,Ağaç kesme,hesaplama

PROJE BÜTÇESİ:
45 tl
ULAŞILAN SONUÇLAR:
Matematiği ve içindeki çok karıştırılan bir konu olan işlem önceliğini sevdirerek öğreten görsel bir materyal yapıldı.Birçok matematik ifadesini de bu materyal yapılırken öğrenilme fırsatı bulundu.Matematik ifadelerini tamamen görselleştirmek isteğiyle farklı konularda çalışmalara şimdiden başlanıldı.

Proje Özeti:

 

 

İşlem önceliği konusunu materyal yardımıyla oyunlaştırarak öğrencilere kavratabilmek amacıyla işlem önceliği ile ilgili yapılan materyalli çalışmaların olup olmadığı araştırıldı.Daireler ve daire dilimleri kullanılarak orjinal bir maket hazırlandı.Materyali yaparken de matematiğin nasıl kullanıldığını rahatça uygulama ve öğrenme imkanı buldum.Arkadaşlarla da uygulamalı sorular yapıp materyalin etkisinin çok güzel olduğu anlaşıldı

 

 

Proje Adı:

ZAMER MATEMATİK OYUN MATERYALİ

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Ondalık sayılar,çemberde açılar,koordinat düzlemi konularını bir matematik materyali yardımıyla oyun tadında öğrencilere sevdirip kavratabilmek.

Proje Hedefleri:

 

 

1)İNTERNETTEN KAYNAK TARAMASI YAPILACAK.
2)KÜP ŞEKLİNDEKİ CAMDAN ÜÇ KONUYU DA İÇEREN BİR MAKET YAPMAK.
3)MAKET YARDIMIYLA ÖĞRENCİLERE SORU CEVAP VE DENEME-YANILMA YÖNTEMLERİNİ UYGULAMAK.
4)ÖĞRENCİLERİN MERAK VE İLGİSİNİ YARIŞMACI KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARARAK BU KONULARI DAHA İYİ ANLAMALARINI SAĞLAMAK.

Proje Tanıtımı:

 

 

LİTERATÜR TARAMASI :
www.primarygames.co.uk
www.mathgames.com
www.biltek.tübitak.gov.tr
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Cam küp maketi yapıldı.
Camın bir yüzüne asetat üzerinde yazılı 360 derecelik çember yerleştirildi.
Diğer yüze 0 ile 1 arası 100 parçaya bölünmüş ondalık sayıları kavratıcı sayı doğrusu şeklinde asetat kondu.
Diğerine ise koordinat düzlemi kondu.
Maketin ortasına yanan ampul yerleştirildi.
A4 Soru kağıdı üzerine çizelgeleri çizilmemiş şablonlar hazırlanıp asetatların üzerine kapatıldı.
Ampul yanınca asetat üzerinden sonuçlar göründü.
PROJE TAKVİMİ:
EKİM 1.2.3.4 HFT: Kaynak taraması yapıldı.
KASIM 1.2.3.4 HFT: Maket hazırlandı.Soru kağıtları hazırlandı.
Aralık1.2.3.4. HFT: Elektrik düzeneği kuruldu.
OCAK 1.2. HFT: Soru kağıtları hzırlandı.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
Tasarım ,Çizim,Deneme yanılma

PROJE BÜTÇESİ:
50 tl
ULAŞILAN SONUÇLAR:
Ondalık sayılar,Koordinat düzlemi,Çemberde açılar konuları cam küp maket yapılarak materyalleştirildi ve oyun haline getirildi.Öğrencilerin sürekli bilgisayar oyunlarıyla zarar görmemesi için matematik konularını mekanik oyunlara çevirip konuları sevdirmeye ve öğretmeye çalıştık.İleride bunu daha da geliştirip tüm konulara uyarlamayı hedefledik.

Proje Özeti:

 

 

Ondalık sayılar,çemberde açılar,koordinat düzlemi konularını oyun şeklinde öğrencilere sevdirerek anlatmak için maket yapıldı.Cam küpten yapılan maketin içine aydınlatma sistemi kondu.Camların üstüne konuları içeren asetat üzerinde sorular hazırlanıp yapıştırıldı.Boş A4 kağıdı da onun üstüne yapıştırıldı.Doğru cevabı bulmak için ampul yandığında asetattaki cevap ile öğrencinin cevabı rahatlıkla karşılaştırılabildi.Konular eğlenerek öğretildi.Oyunumuzdadiğer konuları da kullanmayı hedefledik

 

 

Proje Adı:

RUZA ALT KÜME TANIMLAYICISI

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Alt küme kavramını görsel bir şekilde oyunlaştırarak materyal yardımıyla öğrencilere kavratabilmek.

Proje Hedefleri:

 

 

1) 7 ELEMANLI BİR KÜMENİN TÜM ALT KÜMELERİNİ MATERYAL YARDIMIYLA ÖĞRENCİLERE KAVRATMAK.
2) ÖĞRENCİLERİN, ZATEN BİLDİKLERİ RAKAM VE RENK KAVRAMLARINI KULLANARAK KONUYU ELLE TUTULABİLİR BİR ARAÇLA HİSSEDEREK,DENEYEREK YANILARAK,ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK.
3) BİR KÜMEDE AYNI ELEMANIN SADECE BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİNİ RENK VE RAKAMLARLA GÖSTERMEK.

Proje Tanıtımı:

 

 

LİTERATÜR TARAMASI :
www.tübitak.gov.tr
MEB ders kitapları
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Çok elemanlı bir kümenin alt kümelerinin kolayca nasıl öğretilebileceği düşünüldü.
Farklı yarıçaplarda , her daire 7 eşit parça olacak şekilde 7 daire hazırlandı.
Her parça farklı renklere boyandı ve 1 den 7 ye kadar rakamlar yazıldı.
7 Daire yukarıdan aşağıya küçükten büyüğe olacak şekilde dizildi.
Dairelerin merkezlerinden tüm daireler bağımsız dönecek şekilde vida geçirildi.
En üstteki 8.daire ise 1 elemanlı,2 elemanlı,?,7elemanlı alt kümeleri gösterecek şekilde tasarlandı.
PROJE TAKVİMİ:
EKİM 1.2.HFT: Çok elemanlı bir kümenin alt kümelerinin kolayca nasıl öğretilebileceği düşünüldü.
EKİM 3.4 HFT: Farklı yaşta insanların fikirleri alındı.
KASIM 1.2.3.4 HFT: Materyal yapımı için marangoza gidildi.Kontraplak alındı.Renkli kağıtlar kesilip kakamlar yapıştırıldı.
ARALIK 1.2.3.4. HFT: Okulda,yapılan materyal kullanılarak uygulamalar yapıldı.
OCAK1.2HFT:İnternete proje bilgileri girildi.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
Tasarım,Çizim,ölçme

PROJE BÜTÇESİ:
35 TL
ULAŞILAN SONUÇLAR:
Çok elemanlı bir kümenin alt kümelerinin kolayca öğretilebileceği gösterildi.
Bir kümede aynı elemanın sadece bir kez kullanılabileceği renk ve rakamlarla gösterildi.
Çarkıfelek tarzındaki maketimiz sayesinde soyut matematik konuları elle tutulur hale getirilip öğrencilere kolaylık sağlandı.
En önemlisi matematiğe çok önemli bir materyal kazandırıldı.

Proje Özeti:

 

 

Alt küme kavramını görsel bir şekilde oyunlaştırarak materyal yardımıyla öğrencilere kavratmak amacıyla 7 Elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerini kolayca öğretebilen bir materyal tasarlandı.Herbiri 7 eş parçaya ayrılan ve dilimleri farklı renk olan 7 daire alt alta konarak ilginç materyal yapıldı.Bu sayede öğrencilerin konuyu kalıcı ve eğlenceli öğrenmeleri sağlanmış oldu.Ayrıca makete sesli uyarılar ilave edip daha ilginç hale getirmek için çalışmalarda yapıldı ama yetiştirilemedi.

 

 

Proje Adı:

ASALMATİK

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

1'den 100'e kadar olan asal sayıları,asal olmayan sayıların içerisinden sistem sayesinde ayırt etmek.

Proje Hedefleri:

 

 

1'den 100'e kadar olan sayma sayı dizisindeki asal sayıları öğrencilerin önünde gösteri şeklinde,eğlenceli hala getirerek öğretmek.

Proje Tanıtımı:

 

 

Projemizde 100 adet sayının yazılı olduğu pinpon topları kullanılmaktadır. Bu topların üzerine asal olanlar kırmızı ,asal olmayanlar siyah yazılmıştır.Asal sayı yazılı topların üzerine küçük çelik parçalar yerleştirilmiştir.Birden 100'e kadar olan sayıların yazılı olduğu pinpon topları bir haznenin içerisine doldurulur.Elektrikle çalışan bir fanın topların üzerine hava püskürtmesi ile toplar uçuşmaya başlar.Oluşan santifüş kuvvetiyle toplar bir boru vasıtasıyla mıknatıslı bölgeye gelir.Üzerinde çelik kaplı olan asal sayı topu mıknatıs tarafından yakalanır. El ile alınan asal sayı sınıf ortamında öğrencilere gösterilerek boş hazneye konulur. Asal olmayan sayılar bölgeden direk geçerek diğer boş hazneye alınır.Topların uçuşarak döndürülmesi ve bir yola sokulması bizim tarfımızdan geliştirilmiştir.Top haznesi kendimiz tarafından geliştirilmiştir. Topların döndürülmesi ve seçilmesi diger şans oyunlarından farklı tasarlanmıştır.İnternetten ve diğer kaynak araştırmaları sonucunda benzer düzeneklere raslanmamıştır. Prejemiz toplam 200 liraya malolmuştur.Projemizde fiberglastan yapılmış ,şeffaf, iki küçük iki büyük çıkışlı top haznesi.aynı malzemeden kapağı,elektrikli fan,hava iletim borusu(çelik),çelik flanş,2inç plastik boru,çelik kafes mıknatıs ve100 adet pinpon topu kullanılmıştır.

Proje Özeti:

 

 

Projemiz,bir haznenin içerisine doldurulan sayıların hava sirkülasyonu yoluyla belirli bir güzergahtan geçerek mıknatısla asal sayının durdurulması,diğer sayıların ise serbesttçe geçmesi esasına dayanıyor.

 

 

 

 

Proje Adı:

KAZANAN DÖRT KÖŞE ( DÖRT SAYIYI BİL SENDE KAZAN )

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Yeni bir oyun tasarlayarak, istatistik ve olasılık konularında matematiği eğlenceli hale getirmek.
Sayısal loto tarzında yeni bir oyun tasarlamak.

Proje Hedefleri:

 

 

HER YAŞTAN KİŞİLERİN KAZANAN DÖRT KÖŞE OYUNUYLA OYNAYARAK EĞLENMESİ.
İSATİSTİK VE OLASILIĞI ÇOK İYİ KULLANARAK TASARLANAN BU OYUNDA 4 SAYIYI BİLMENİN YAKLAŞIK 30 MİLYONDA 1 İHTİMAL OLDUĞUNUN GÖSTERİLMESİ.
MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN İLGİYLE TAKİP EDECEĞİ BU OYUN TÜRKİYE GENELİ DE YAPILABİLİR.

Proje Tanıtımı:

 

 

Kazanan Dört Köşe oyununda 1-49 arası, 1-69 arası, 1-89 arası ve 1-100 arası dört sayı seçiyorsunuz. Yapılan çekilişde:

4 Bilme İhtimali: 1/49 . 1/69 . 1/89 . 1/100
30.090.900 de 1 İhtimal


3 Bilme İhtimali:
300.909 da 1 ihtimal (1-49, 1-69, 1-89)
338.100 de 1 ihtimal (1-49, 1-69, 1-100)
614.100 de 1 ihtimal (1-69, 1-89, 1-100)
436.100 de 1 ihtimal (1-49, 1-89, 1-100)

2 Bilme İhtimali:
3381 de 1 ihtimal (1-49, 1-69)
4361 de 1 ihtimal (1-49, 1-89)
4900 de 1 ihtimal (1-49, 1-100)
5589 da 1 ihtimal (1-69, 1-81)
6900 de 1 ihtimal (1-69, 1-100)
8900 de 1 ihtimal (1-89, 1-100)

Proje Özeti:

 

 

Kazanan Dört Köşe oyununda istediğiniz sayı bölmesinden sayı seçip işaretliyorsunuz. Örnek 6 sayısını işaretlemek için 0 ve 6 yı karalıyorsunuz. 06, 89 için 3. bölümden 8 ve 9 sayılarını karalıyorsunuz.
Dört sayıyı işaretledikten sonra çekiliş yapılıyor ve kontrol ediyorsunuz buna göre kaç bildiğiniz ortaya çıkıyor.
Kazanan Dört Köşe oyununda 4 bilen kişiye büyük ödül verilmektedir. 3 ve 2 bilen kişilere teselli ikramiyesi verilmektedir.

 

 

Proje Adı:

DÖNDÜR VE GÖR

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

İki boyutlu geometrik cisimlerin bir kenar veya eksen etrafında 360 derece döndürülerek oluşacak üç boyutlu cisimleri fark edebilmek.

Proje Hedefleri:

 

 

İki boyutlu geometrik cisimlerin bir kenar veya eksen etrafında 360 derece döndürülerek oluşacak üç boyutlu cisimleri fark edebilmek için yardımcı araç üreterek matematik dersine görsellik kazandırmak.

Proje Tanıtımı:

 

 

1.KAYNAK:
MEB, İlköğretim Matematik 8 Ders Kitabı, DKM, Ankara, 2007
R.Şahin, M.Karakaya, A.Targil, S.Katırcı, Geometri 2, Sürat Yayınları, İstanbul, 1997

2.FAALİYETLER:
a)İlk olarak uzaktan kumandalı arabaların motorlarını ve onları çalıştırmak üzere kullanacağımız pilleri temin ettik.
b)Sonra döndürülecek olan düzlemsel şekilleri (dikdörtgen,dik üçgen,yarım daire, daire, dik yamuk, yamuk, paralelkenar, ikizkenar üçgen) mukavvadan kestik.
c)Motorlara istediğimiz zaman çalıştırabilmek için anahtar taktık.
d)Motorları çalıştıracak olan pilleri kablo yardımıyla motorlara bağladık.
e)Bağlama işlemi bittikten sonra pilleri seramiğin üzerine yapıştırdık.
f)Düzlemsel geometrik şekillerimizi motorların üzerindeki uçlara yapıştırdık.
g)Dikdörtgenden silindiri, yarım daireden yarım küreyi veya tam küreyi , dik üçgenden koniyi, daireden küreyi, dik yamuktan silindir ve koniyi, yamuktan kesik koniyi, paralel kenardan koni,silindir ve içinden koni çıkarılmış silindiri, ikizkenar üçgenden koniyi görmek için tek yapmamız gereken anahtarı açıp motoru döndürmektir.

3.TAKVİM: Şubat – Mart – Nisan 2009 itibariyle proje hazırlanıp sonuçlandırıldı.

4.YÖNTEM: Deneme, Akıl Yürütme ve Tümevarım Metodu

5.BÜTÇE: 200 TL.

6.SONUÇ: Yaptığımız düzenek sayesinde düzlemsel geometrik şekillerin bir kenar veya eksen etrafında 360 derece döndürülerek oluşacak üç boyutlu cisimleri daha rahat ve net fark ettik.

7.DEĞERLENDİRME: Yaptığımız düzenek sayesinde düzlemsel geometrik şekillerin bir kenar veya ekseni etrafında 360 derece döndürülerek oluşacak üç boyutlu cisimleri daha rahat ve net fark ettik.

8.DESTEK: Okulumuzun matematik öğretmenlerinden yardım alınmıştır.

Proje Özeti:

 

 

İlk olarak uzaktan kumandalı arabaların motorlarını ve onları çalıştırmak üzere kullanacağımız pilleri temin ettik. Sonra döndürülecek olan düzlemsel şekilleri mukavvadan kestik. Dikdörtgenden silindiri, yarım daireden yarım küreyi veya tam küreyi , dik üçgenden koniyi, dik yamuktan silindir ve koniyi, yamuktan kesik koniyi, paralel kenardan koni,silindir ve içinden koni çıkarılmış silindiri, ikizkenar üçgenden koniyi görmek için tek yapmamız gereken anahtarı açıp motoru döndürmektir.

 

 

Proje Adı:

SİHİRLİ AYNA

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Yansıma kanunu ve üçgenlerde benzerlik oranı ile bir cismin yüksekliğini hesaplamak

Proje Hedefleri:

 

 

Bu projede bir ayna ve metre aracılığıyla bir cismin yüksekliğinin hesaplanabileceğini ve matematiğin günlük yaşantımıza uygulanabilirliğini göstermeyi hedefledik .

Proje Tanıtımı:

 

 

Işık ışınlarının parlak bir yüzeye çarparak geri dönmesi olayına "yansıma" denir. Yansıma olayında gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Gelen ışınla normal arasındaki geliş açısı, yansıyan ışınla normal arasındaki yansıma açısına eşittir. Yansıma kanunu olarak bilinen bu durumdan yola çıkarak okulumuzun boyunu ölçmeye çalıştık. Bunun için yeterince pürüzsüz ve parlak olan bir düz aynayı alarak okul bahçesinde okul duvarının ilerisine yere paralel olacak biçimde bıraktık. Aynanın etrafında dolaşarak okulun tepe noktasını aynada görmeye çalıştık. Aynada gördüğümüz bu noktayı işaretledik. İşaretlenen noktadan ayağımıza ve okul duvarına kadar ölçümler yaptık. Daha sonra göz ucumuza kadar boyumuzu ölçtük. Aynada görüntü oluşurken gelen açının yansıyan açıya eşit olması ve şekilde de gösterildiği gibi gözlemi yapan öğrenci ile okul binasının yere dik olmasından dolayı karşımıza açıları eşit olan iki dik üçgen çıktı. Bu dik üçgenlerde benzerlik oranını kullanarak okulumuzun yüksekliğine ulaşmaya çalıştık.Anlatılan bu gözlem sürecini tabloda gösterildiği gibi ikimiz de ölçtük.Gözle yapılan bir ölçüm olduğu için deney çok dikkat isteyen koşullarda gerçekleştirildi.Dolayısıyla iki ölçüm sonuçlarında ± lik bir hata payı söz konusudur. Bu deney ile okulumuzun yüksekliğini yaklaşık olarak . bulduk.

Kaynakça:1)İlköğretim Matematik 8 Çalışma Kitabı,Güneş Yayıncılık,2008,
2)Fen ve Müh.için Fizik2, Serway.Beichner,Çeviri.Prof.Dr.Kemal Çolakoğlu,Palme Yayıncılık,2002

Proje Bütçesi: Bu proje için herhangi bir gider olmamıştır.

Proje Özeti:

 

 

Gelen açının yansıyan açıya eşit olduğu yansıma kanununu ve dik üçgenlerde benzerlik oranını kullanarak okulumuzun boyunu ölçmeye çalıştık.Bir düz aynayı okul duvarının ilerisine koyduk.Aynada okulun çatısına kadar olan köşesini görmeye çalıştık.Bu noktayı işaretleyerek noktadan ayağımıza,okul duvarına ve göz ucumuza kadar ölçtük.Gelen açı yansıyan açıya eşit olduğu için karşımıza açıları eşit olan iki dik üçgen çıktı.Bu dik üçgenlerdeki benzerlik oranı ile okulumuzun yüksekliğini hesapladık.

 

 

Proje Adı:

ÖRGÜDE GİZLİ MATEMATİK

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Örgü çeşitlerindeki matematiksel örüntü kurallarını görmek.

Proje Hedefleri:

 

 

Oran-orantı,ölçüler,ölçek,alan hesabı,sayı dizileri,örüntü kuralını bulma konularını aktif olarak örgüler üzerinde uygulamak.Cebirin tarihi ile elsanatlarımız arasında ilişki kurmak.

Proje Tanıtımı:

 

 

1) Aritmetik dizi, geometrik dizi tanımlarını , ortak fark ortak kat ne demek öğrendik ve örneklerle uyguladık.
2) İşlemelerdeki örüntüyü bulduk, kuralını cebirsel ifade şeklinde yazdık.
3) Orantı kurarak ilmek sayısı verilen örgünün uzunluğunu hesapladık.
4) İlmek sayısı verilen örgünün örüntü kuralı yardımıyla ters ya da düz olduğunu bulduk, bölünebilme konusunun özelliklerinden faydalandık.
5) İlmek uzunluğu verilen örgünün belirlenen alanını hesapladık.
6) Sonucunu ölçüler bilgisiyle farklı bir ölçü birimine çevirdik. Alan ve uzunluk ölçü birimlerini hatırladık.
7) Düz ilmek sayısı verilen örgünün örüntü kuralından faydalanarak ters ilmek sayısını bulduk.
İşlemelerimiz ve örüntüye uygun resimleri derledik.
9) Belirlediğimiz örüntüye uygun el örgüsü ve dantel örnekleri edindik, bazılarını işledik veya işlettik.
10) Öteleme simetrisini tanımladık.
11) Ötelenmiş fakat simetrik olmayan örüntülere uygun örgü resimleri bulduk, milimetrik kağıtlara çizdik.
12) Dantel üzerinde ötelemesiz, giderek büyüyen örüntü çizdik ve işlettik.
13) İçten dışa büyüyen desenli iğne oyası, dantel ve etamin örnekleri bulduk.
14) Örüntü ile fraktalın farkını öğrendik, çizimini yaptık uygun halı motifini bulduk. Fraktalın doğada da var olduğunu öğrendik.(brokoli, eğrelti otu)
15) Örüntü, simetri ve dönme simetrisi barındıran desen tasarlayıp çizdik.
16) İki boyutlu bir örüntü belirleyip çizdik, etamine işlettik. Etamin kumaşının çizime çok uygun olduğunu gördük.
17) Üç boyutlu bir örüntüyü izometrik kağıda çizip etamine işledik. Pascal üçgenindeki örüntüyle karşılaştırdık. Üslü sayılarda tabanla kuvvet arasında değişme özelliğinin olmadığını gördük. ( 2 nin 4. kuvveti ile 4 ün 2. kuvveti hariç)
18) Değişik desenler tasarladık ve çizdik.
19) Örnek örgü, makrome, kilim, sedefli sehpa, gümüş işleme, göbek taşı resmi bulduk.
20) Birim kareler yardımıyla alan hesapladık örnek resimler bulduk.
21) Motif şemalarını inceledik.
22) Çeyrek tasarlanıp simetrisi alınarak dokunmuş kilim ve halı desenleri, çini örnekleri bulduk.
23) Evdeki bir kilimin 100 de 1 ölçekle küçültülmüş şeklini hesaplayıp, yaklaşık

Proje Özeti:

 

 

Değişik el sanatları üzerinde inclemeler yapıldı. İçerdikleri örüntü; sayı dizilerine dönüştürüldü, n li kuralları bulundu. Gerçek ebatla çizimin alanları ve uzunlukları orantı kurularak karşılaştırıldı. Ölçek hesaplandı. Alan kaplama örnekleri , simetri,dönme simetrisi incelendi,farklı desenler oluşturulup milimetrik veya izometrik kağıtlar kullanılarak çizildi, işlendi. El sanatlarımızla matematiğin içiçe olduğu görüldü.Dünyanın dokunmuş ilk halısı ile cebirin bulunuş tarihi ilişkilendirildi.

 

 

Proje Adı:

Sayma Pullarında Yeni Bir Soluk

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Bu projede, negaitif ve pozitif tamsayılarla yapılan işlemlerinin modellenmesinde kullanılan sayma pullarının eksikliğini tamamlayacak yeni bir materyal geliştirmek amaçlanmıştır.

Proje Hedefleri:

 

 

Tamsayılarla yapılan işlemlerin modellenmesini ve somutlaştırılmasını sağlayan sayma pullarının, "sıfır çifti" oluşturmadaki eksikliğini tamamlayabilme.
Geliştirdiğim materyal ile tamsayılarla yapılan işlemlerin sonucunu bulurken, yapılan hataların ve kavram yanılgılarının önüne geçebilme.

Proje Tanıtımı:

 

 

Derslerimizde bir pozitif sayma pulu ile bir negatif sayma pulunun yanyana gelerek sıfır çiftini oluşturduğunu öğrendik.Fakat,bu iki pulun yanyana geldiğinde sıfırı çağrıştırmaması,konuyu somutlaştırmada ve işlemlerin sonucunu bulmada yetersiz kaldı.Bundan hareketle yanyana geldiğinde sıfırı çağrıştıracak ve işlemlerde sıfırın modelini oluşturmada kolaylık sağlayacak bir materyal geliştirmeyi düşündüm.Bu amaçla, sıfırı temsil edecek bir daireyi simetrik olmayan iki parçaya ayırdım.Bu parçalardan birini "-1'i", diğerini ise "+1'i" temsil edecek şekilde farklı renklere boyadım.Böylece -1'i temsil eden parça ile +1'i temsil eden parça birleştiğinde sıfır'ı temsil eden daireyi oluşturdu.Geliştirdiğim materyali öğretmenim ve arkadaşlarımla paylaştım. Bu materyalle çalışma yaparken, bir pozitif bölüme bir negatif bölümü eklediğimizde sıfırı oluşturduğu için negatif kavramının eksiltici(azaltıcı) özelliğini de farkettik.Böylece negatif tamsayı kavramı ile ilk defa karşılaşan öğrencilerin, bu kavramı geliştirdiğim materyal yardımı ile daha kolay öğrenebileceğini düşündük.Çalışmalarımız sonucunda modelimizin, pozitif ve negatif tamsayıları içeren işlemlerin sonucunu bulmak için de kolaylık sağladığını gördük.Örneğin; (+4)+(-3) işleminin sonucunu bulurken dört adet +1'lik parça ve üç adet -1'lik parçayı bir araya getiririz.Bu parçalardan öncelikle daire oluşturan çiftleri bir araya getirerek üç adet sıfır modeli oluştururuz.Bu sıfır modellerinin işlemin sonucuna etkisi olmadığını biliyoruz. O halde,geriye sadece bir adet +1'lik parça kaldığı için işlemin sonunun +1 olduğunu modellemiş oluruz.
Sonuç olarak; geliştirdiğim materyalin, yaptığımız çalışmalarla da gördüğümüz üzere, sayma pulları ile kıyaslandığında daha açık bir model olduğunu ve yapılan işlemlerin sonucunu daha iyi modellediğini gördük.
Geliştirdiğim materyal sayesinde, negatif tamsayıların, ilköğretimin birinci kademesinde de öğretilebileceğini düşünüyorum.

Proje Özeti:

 

 

Projemde,negaitif ve pozitif tamasayılarla yapılan işlemlerinin modellenmesinde kullanılan sayma pullarının eksikliğini tamamlayacak yeni bir materyal geliştirmeyi amaçladım.Bu amaçla bir daireyi, simetrik olmayan ve birleştirildiğinde sıfırı çağrıştıracak iki parçaya ayırdım.Bu parçalardan birini +1'i, diğerini de -1'i temsil edecek şekilde farklı renklere boyadım.Böylece tamsayılarla yapılan işlemleri daha iyi modellemeye yarayan,sayma pullarına alternatif bir model geliştirmiş oldum.

 

 

Proje Adı:

AYPOLY

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Matematiği sevdirmek.
6. Sınıf bilgilerini kullanıp paylaşabilme.
Matematik alanında özgün ve farklı düşünceler koyabilme.

Proje Hedefleri:

 

 

AYPOLY İLE AMAÇLADIĞIM ÖZGÜN VE FARKLI DÜŞÜNCELER KOYMAK. AYRICA MATEMATİK DERSİNİ ARKADAŞLARIMLA BERABER EĞLENEREK TEKRAR ETME FIRSATI KAZANMAKTIR.

Proje Tanıtımı:

 

 

Bu projeyi okulumuzun tabelalarında gördüm ve dikkatimi çekti gidip matematik öğretmenime sordum oda bana anlattı ve bende eve gidip düşünüp bu projeyi yarattım. Ertesi gün okulda öğretmenime gösterdim ve çok beğendi ,çalışmalarıma başladım.
İlk önce 50/80 boyutunda konturplak tahta kestirip beyaza boyadım.
Sonrasında altı sayısı şeklinde bir karton kestim, kartonu çizgilerle parçalara böldüm. Bu parçaları numaralayıp üzerine hangi renk olduğunu yazdım.Bu altı sayısı şeklindeki kartonu kontrplağa yapıştırdım. Bunun yanı sıra
her renkten 4 er tane olacak şekilde altı renk soru kartları kesip içine altıncı sınıfta matematik dersinde gördüğümüz konuları içeren sorular yazıp, arkasına da cevaplarını yazdım,oyun esnasında kullanılacak zarları ve piyonları karton ile hazırladım.Son olarak da oyunun kurallarını şu şekilde belirledim.
1.Oyunu 9 yaşından büyükler oynayabilir.
2.Oyun 2/8 kişiliktir.
3.Her grup bir piyon seçer.
4.Zarlar toplamı ne kadarsa o kadar ilerlersin.
5.Soruyu bilirsen sorunun puanı kadar puan kazanırsın.
6.Soruyu bilemezsen sorunun puanı kadar puan kaybedersin.
7.Kim en yüksek kartını çekersen hangi grubun puanı yüksekse başlangıç noktasına gider.
8.Eğer bir grup kopya çekerse o grup diskalifiye olur.
9.Soruları rakip takım oyuncusu sorar.
Her şey tamamlandıktan sonra ortaya (ismimin ilk iki harfini de kullandım ) AYPOLY çıktı.
AYPOLY İle amaçladığım özgün ve farklı düşünceler koymak. Ayrıca matematik dersini arkadaşlarımla beraber eğlenerek tekrar etme fırsatı kazanmaktır.

Proje Özeti:

 

 

Altı sayısı şeklinde bir karton kestim, kartonu çizgilerle parçalara böldüm. Bu parçaları numaralayıp üzerine hangi renk olduğunu yazdım.Bu altı sayısı şeklindeki kartonu kontrplağa yapıştırdım. Bunun yanı sıra
her renkten 4er tane olacak şekilde altı renk soru kartları kesip içine altıncı sınıfta matematik dersinde gördüğümüz konuları içeren sorular yazıp, arkasına da cevaplarını yazdım,oyun esnasında kullanılacak zarları ve piyonları karton ile hazırladım,sonra oyun kurallarını belirledim.

 

 

 

 

Proje Adı:

Matematik Tacı

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Bu projedeki amacımız Matematik dersini öğrenciler için eğlenceli hale getirmek. Matematiği bir oyunla pekiştirmektir. Matematiğe ilgisi az olan öğrencilerin anne ve babalarına oyun ile ders çalışarak başarının arttırılabileceğini göstermektir.

Proje Hedefleri:

 

 

Anne ve babaların oyunlar hakkındaki düşüncelerini değiştirmek.
Bazı oyunların ders çalışmada etkili olduğunu göstermek
Matematiğin oyunla zevkli bir ders olabileceğini göstermek
Matematikle ilgili oyunların artmasına yardım etmek
Matematiği oyunla öğretmek, pekiştirmek ve sevdirmek
Proje Tanıtımı:

 

 

Arkadaşımla birlikte okuldaki proje kulübümüzde proje yarışması duyurulduktan sonra birkaç hafta içinde yaptığımız araştırmalar sonucunda aklımıza gelen projeleri birbirimize aktardık.Bu projeyi birlikte yapmaya karar verdik.
Projemiz mukavva üzerine oturtulmuş 138 kareden oluşmaktadır. Her karenin içinde bir matematik sorusu yer almaktadır. Sorular çok zor, zor ve kolay sorular olarak 3 e ayrılmaktadır. Çok zor sorular için 120 sn, zor sorular için 90 sn, kolay sorular için 60 sn cevap süresi vardır. Oyuncular hesap makinesi kullanmadan soruları çözecektir. Çok zor soruları çözen 5 kare ileri gider, çözemeyen 1 kare geri gidecektir. Zor soruyu çözen 3 kare ileri gider, çözemeyen 2 kare geri gidecektir. Kolay soruları çözen 1 kare ileri, çözemeyen 3 kare geri gidecektir. Çok zor sorular kırmızı, kolay sorular yeşil ve zor sorular sarı renkle gösterilecektir. Toplamanın cömertliği ve çıkarmanın cimriliği kareleri sembollerle belirtilecektir.
Toplamanın cömertliğinde sorunun cevabının (eğer çözüm doğruysa) 2 katı ileri, çözüm yanlışsa cevabın 2 katı kadar geri gidecektir.
Kral, Sadrazam, Vezir bölgeleri sembollerle gösterilecektir. Kral bölgesinde oyunun en zor matematik sorusu vardır ve o soru çözülmeden oyuna devam edilemez. Oyuncu isterse kral bölgesindeki soruyu çözmek yerine 3 vezir ve 1 sadrazam bölgesindeki soruları çözerek oyuna devam edebilir. Bu soruların hepsi 5 dakika içinde çözülecektir. Bu süre içerisinde doğru çözümü bulamayan oyuncu 5 tur bekleyecektir.

Proje Özeti:

 

 

Hazırladığımız Matematik sorularını mukavvadan yapılmış bir oyun tahtası üzerine yapıştırarak bir oyun hazırladık. Bu oyun arkadaşlarımızın matematik dersine olan ilgisini artıracaktır. Anne ve babalar piyasada böyle oyun yok derlerse bu oyunu kendileri çocuklarıyla birlikte yapabilirler. Oyunu kurallarına göre oynayarak en son kareye ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Oyun 2-4 oyuncu ile oynanabilmektedir.

 

 

Proje Adı:

TRİGONOMETRİ SAATİ

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Analog bir Saat İle trigonometrik fonksiyonların Bölgelerdeki işaretlerini Kavratmak.

Proje Hedefleri:

 

 

Bu Proje Sayesinde Öğrenciler Bir Saat yardımıyla trigonometrik fonksiyonları Her Saate Baktıklarında Hatırlayacaklardır. Proje Sayesinde öğrenciler trigonometrik fonksiyonların bölgelerdeki işaret incelemesini rahatlıkla yapabilecektir. Her saat dilimine düşen açıların işaretlerini belirtilen bölgelerden görerek işaretlerini söyleyebilecekler.

Proje Tanıtımı:

 

 

Projemiz Trigonometri Konusunda Açıların İşaretlerini Unutulmaması İçin Bir Trigonometrik Saat Yardımıyla Analitik Düzlemde Açıların İşaretlerini Göstermeye yarayan Bir Saatten Oluşmaktadır. Bunun için analog bir saati kullanarak her saat arasındaki açının ölçüsünün olmasını göstermek ve saatin bir tam çember yayı olmasından çevresini olduğunu saat üzerinde göstermek için çalışmalar yapılmıştır. Analitik düzlemden yararlanarak her bölgede açıların işaretlerini rahatlıkla belirtebileceklerdir. Saate bakınca her saat dilimine karşılık gelen açının ölçüsüne göre işaretleri görülebilecek. İki saat arasındaki açının değerlerinde yararlanarak bir tam çember yayı 12 eş parçaya bölünmüş ve her parça arasında lik açılar vardır. İki saat arasında lik 5 parça oluşturulmuş ve her biri 1dk temsil ettirilmiştir. Saat yönünün tersi (+) pozitif yönü ve saat yönü (-) negatif yönü göstermektedir.

Proje Özeti:

 

 

Projemiz Trigonometri Konusunda Açıların İşaretlerini Unutulmaması İçin Bir Trigonometrik Saat Yardımıyla Analitik Düzlemde Açıların İşaretlerini Göstermeye yarayan Bir Saatten Oluşmaktadır. Bunun için analog bir saati kullanarak her saat arasındaki açının ölçüsünün 30 derece olmasını göstermek ve saatin bir tam çember yayı olmasından çevresini 360 derece olduğunu saat üzerinde göstermek için çalışmalar yapılmıştır.

 

 

Proje Adı:

MATEMATİK TARİH ŞERİDİ

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

MATEMATİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİNİ KAVRAYABİLME.

Proje Hedefleri:

 

 

MATEMATİĞİN TARİHİNİ ARAŞTIRMA.
MATEMATİKSEL SEMBOL VE KAVRAMLARIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİNİ KAVRAMA.
MATEMATİK TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLARI TARİH ŞERİDİ ÜZERİNDE GÖSTERME.

Proje Tanıtımı:

 

 

TARİH ŞERİDİ ÜZERİNDE MATEMATİK BİLİMİNDEKİ TÜM ÖNEMLİ GELİŞMELER BİR BÜTÜN HALİNDE TARİHSEL SIRAYLA BASİT BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLİR.

Proje Özeti:

 

 

MATEMATİKTEKİ BULUŞLAR, GELİŞMELER İNCELENDİ. BUNLAR TARİHSEL SIRAYA DİZİLDİ. BİR TARİH ŞERİDİ ÜZERİNDE ANLAŞILIR BİR BİÇİMDE GÖSTERİLDİ. SUNUMU YAPILDI.

 

 

Proje Adı:

MATEMATİK HATA KİTAPÇIĞI

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

MATEMATİK KONULARINDA SIKLIKLA YAPILAN İŞLEM VE KAVRAM HATALARINI AZALTACAK BİR MATEMATİK HATA KİTAPÇIĞI HAZIRLAMAK.

Proje Hedefleri:

 

 

1) MATEMATİKTE SIK YAPILAN HATALARLA İLGİLİ NELER YAPILACAĞINI TARTIŞMAK.

2) FARKLI OKULLARDA MATEMATİKTE İŞLEM HATALARIYLA İLGİLİ ANKET YAPMAK.

3) KONULARA VE SINIF SEVİYELERİNE UYGUN DÜZENLENMİŞ MATEMATİK HATA KİTAPÇIĞI HAZIRLAMAK.

Proje Tanıtımı:

 

 

LİTERATÜR TARAMASI :
MATEMATİĞİN AYDINLIK DÜNYASI( SİNAN SERTÖZ)
WWW.BİLTEK.TUBİTAK.GOV.TR

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
1) MATEMATİKTEKİ İŞLEM HATALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN NELER YAPILACAĞI TARTIŞILDI.

2) OKULLARDA KONUYLA İLGİLİ ÖĞRETMENLERDEN BİLGİ ALINDI.

3) İŞLEM HATALARIYLA İLGİLİ ANKET YAPILDI.

4) ANKET SONUCUNA GÖRE YAZILI KAĞITLARI İNCELENDİ.

5) KONULAR SINIF SEVİYELERİNE GÖRE AYRILDI.

6)ÖNCE SORU YAZILDI.ARDINDAN ALT TARAFLARA VERİLEN YANLIŞ CEVAP,KARŞI TARAFA DA BİRAZ DA MİZAHSEN DOĞRU CEVAPLAR YAZILDI.KİTAPÇIK BASILIP DAĞITILDI.

7) KİTAPÇIK TANITILDIKTAN SONRA ÖĞRENCİLERE ANKET UYGULANDI VE BAŞARININ %50 ARTTIĞI GÖRÜLDÜ.

PROJE TAKVİMİ:

EKİM 2.3.4.HFT: MATEMATİKTE YAPILAN İŞLEM HATALARI ARAŞTIRILDI.

KASIM 1.2.3.4 HFT:OKULLARDAN FİKİR ALINIP ANKETLER YAPILDI.

ARALIK 1.2.3.4 HFT: YAZILI KAĞITLARI TEK TEK İNCELENDİ.KİTAPÇIK OLUŞTURULDU.

OCAK 1.2 HFT: KİTAPÇIK ÖĞRENCİLERE DAĞITILDI VE ETKİLERİYLE İLGİLİ ANKET YAPILDI.


KULLANILAN YÖNTEMLER:
ANKET ,SORU CEVAP

PROJE BÜTÇESİ.
100 TL

Proje Özeti:

 

 

MATEMATİKTE SIK YAPILAN İŞLEM VE KAVRAM HATALARINI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA YAPILDI.KONUYLA İLGİLİ ANKET YAPILDI VE İHTİYAÇLAR BELİRLENDİ.FARKLI YAZILI KAĞITLARI İNCELENDİ VE SINIF SINIF GRUPLANDIRILDI.SORUNUN ALTINA VERİLEN YANLIŞ CEVAPLAR KARŞINA DOĞRU CEVAPLAR YAZILARAK MATEMATİK HATA KİTAPÇIĞI OLUŞTURULDU.ÖĞRENCİLERE DAĞITILARAK OLUMLU ETKİLERİ GÖZLEMLENDİ.

 

 

Proje Adı:

SALYANGOZ KABUĞUNDAKİ KAREKÖKLÜ SAYILAR

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Salyangoz kabuğundaki kareköklü sayıların varlığının ispatlanması.
Salyangoz kabuğunun altın oranı vermesinin ispatlanması.
Eşaçılı spiralin (logaritmik spiral) denkleminin tespiti.

Proje Hedefleri:

 

 

TÜM KAREKÖKLÜ SAYILARIN SALYANGOZ KABUĞUNDA SAKLI OLDUĞU VE BURADAN KAREKÖKLÜ SAYI CETVELİ OLUŞTURULMASI.
SALYANGOZ KABUĞU ŞEKİL OLARAK GİZEMLİ BİR SPRİAL TEŞKİL ETMEKTE VE KENDİ İÇİNDE PARADOKS OLUŞTURMAKTADIR. SPİRALDE MERKEZDEN GEÇEN HERHANGİ BİR DOĞRUNUN, EĞRİNİN BÜTÜN SARIMLARINI EŞİT AÇIYLA KESMESİNİN GÖSTERİLMESİ.

Proje Tanıtımı:

 

 

FİBONACCİ DİZİSİ VE TABİAT
HER SAYI KENDİNDEN ÖNCEKİ İKİ SAYININ TOPLAMI OLUR. BUNU GÖREN FİBONACCİ ÜNLÜ FİBONACCİ DİZİSİNİ ŞU ŞEKİLDE TANIMLAR.
F1 = 1
F2 = 2
Fn = Fn - 1 + Fn - 2 n³3

FİBONACCİ SAYILARI OLAN
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, ...
SAYILARINDAN ARDIŞIK OLAN İKİ SAYININ ORANI ALTIN ORANI VERİR.
BU DA FİBONACCİ SAYILARIYLA ALTIN ORANIN İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR.

Örnek:
1597 / 987 = 1,6180344...

BU İFADE SONSUZDA ALTIN ORANI VERİR.
KLASİK SANATTA RESİM HEYKEL VE MİMARİDE ESERİN GÖZE HOŞ GÖRÜNMESİ İÇİN KULLANILAN BİR DİKDÖRTGENDİR.

SALYANGOZUN KABUĞU BİR DÜZLEME AKTARILIRSA, BU DÜZLEM BİR DİKDÖRTGEN OLUŞTURUR. (Kİ BİZ BU DİKDÖRTGENE ALTIN DİKDÖRTGEN DİYORUZ) İŞTE BU DİKDÖRTGENİN BOYUNUN ENİNE ORANI YİNE ALTIN ORANI VERİR.

KISA KENARI UZUNLUĞU ÖLÇÜLERİNDE İÇİNDEN BİR KARE ÇIKARTILDIĞINDA GERİLDE KALAN KÜÇÜK DİKTÖRTGENİN KENAR UZUNLUKLARI ORANIYLA KENDİ KENAR UZUNLUKLARI EŞİT OLAN DİKTÖRTGENDİR.
ALTIN DİKTÖRTGENDEN BİR KARE ATILIRSA GERİYE YİNE ALTIN DİKTÖRTGEN KALIR VE BU SONSUZA KADAR DEVAM EDER. ALTIN DİKTÖRTGENLERDE FİBONACCİ SAYILARI VARDIR.
AB/BC = BC/CE = CE/EF = ... = Q =1.6180...

BİR SALYANGOZ KABUĞU VEYA DENİZ KABUĞUNUN BÜYÜMESİDE AYNI VE DEĞİŞMEZ OLAN ALTIN ORAN İLE GERÇEKLEŞİR.

AB / BC = BC / CE = CE/ EF = ... = Q = 1.6180... ALTIN ORAN

Eşaçılı spiral (Logaritmik spiral)
İkinci tip spiral 1638de Dekart tarafından keşfedilmiştir. Buna logaritmik veya eşit açılı equiangular spiral denir. Bunun sebebi, merkezden geçen herhangi bir doğrunun, eğrinin bütün sarımlarını eşit açıyla kesmesidir. Kutuplara ait denklemi Inr=a.q veya r=ea.q şeklindedir. Deniz kabuğu ve salyangoz bu spirale iyi birer örnektir.

Proje Özeti:

 

 

Salyangoz kabuğundaki kareköklü sayıları F noktasındaki 1 birimlik dik üçgenden karekök 2 yi bulup sonra 1 birimlik dik çizerek karekök 3e sonra tekrar 1 birimlik dik çizilerek karekök 4 ve .... sonsuza kadar devam eden spirali bu şekilde tüm kareköklü sayıların aslında salyangoz kabuğunda var olduğu görülür.

 

 

 

 

Proje Adı:

İZOMETRİK YAZI TAHTASI

 

Proje Kategorisi:

ilkogretim_6_8

 

Proje Amacı:

 

Matematik derslerinde kullandığımız yazı tahtasını çok amaçlı bir hale getirmek, öğrencilerin zaman harcamadan ve daha düzgün geometrik şekiller çizebilmesini sağlamak.

Proje Hedefleri:

 

 

Projemizin ilk önce ilçe ve ildeki, sonrada yurdumuzdaki tüm okullarda tanıtılıp kullanılması.

Proje Tanıtımı:

 

 

Bu yazı tahtamız yarı saydam olacak, ilk önce yazı tahtasının arkasına bir elektrik devresi yerleştirdik, bu devre beş adet anahtar (açma kapama düğmesi) bulunduruyor. Birinci anahtara bastığımızda tahtaya kare şekli yansıyor, ikinci anahtara bastığımızda dikdörtgen, üçüncü anahtara basıldığında üçgen, dördüncü anahtara bastığımızda ince çizgi ve beşinci anahtara bastığımızda kalın çizgi yansımaktadır.

Proje Özeti:

 

 

İzometrik yazı tahtasını zaman harcamadan düzgün yazı, ve geometrik şekiller çizebilmemiz için düşündük. İlk önce yazı tahtasının arkasına bir elektrik devresi yerleştirdik, bu devre beş adet anahtar (açma kapama düğmesi) bulunduruyor. Birinci anahtara bastığımızda izometrik noktalar yansıyor, ikinci anahtara bastığımızda dikdörtgen ve kare, üçüncü anahtara basıldığında üçgen, dördüncü anahtara bastığımızda ince çizgi ve beşinci anahtara bastığımızda kalın çizgi yansımaktadır.
kaynak:www.egitimbilimolimpiyati.com


Örnek Matematik Proje ResimleriBu Benim Eserim Matematik Proje Videoları

Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız