Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

Türkçe video

Videoları izlemek ve dinlemek için tıklayınız.


Ek-Kök-Gövde Kök bulma-Kök Türü
İsim Çekimleri-1 İsim Çekimleri-2
Fiil Çekimleri-1 Fiil Çekimleri-2
Sözcüğün Yapısı Sözcüğün Yapısı-2
Sözcüğün Yapısı-3 Sözcüğün Yapısı-4
Ses Bilgisi-1 Ses Bilgisi-2
Ses Bilgisi-3 Ses Bilgisi-4
Yazım Kuralları-1 Yazım Kuralları-2
Yazım Kuralları-3 Sözcük Türleri
Adlar (isimler) Sıfatlar (önadlar)
Zarflar (Belirteçler) Zamirler (adıllar)
Fiilimsiler (eylemsiler) İsim-Fiiller (ad-eylem)
Sıfat Fiiller (ortaçlar) Zarf-Fiiller (Ulaç-bağ-fiiller)
Ek-Fiil (Ek-Eylem,Cevher Fiil) Nesne Yüklem İlişkisine Göre Çatı
Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-1 Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-2
Cümlenin Ögeleri-1 Cümlenin Ögeleri-2
Cümlenin Ögeleri-3 Cümlenin Ögeleri-4
Cümle Türleri-1 Cümle Türleri-2
Cümle Türleri-3 Gereksiz Sözcük Kullanmak
Sözcükleri Birbiriyle Karıştırmak Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanmak
Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık Deyim ve Atasözü Yanlışları
Yerinde Kullanılmayan Sözcük ve Ögeler Anlamca Çelişen Sözcükler
Mantık Hataları Anlam Belirsizliği
Karşılaştırma Hataları Yüklem Yanlışlığı
Özne Yanlışlığı Özne Yüklem Uyşmazlığı
Dolaylı Tümleç Eksikliği Zarf Tümleci Eksikliği
Nesne Eksikliği Özne Yüklem Uyşmazlığı
Dolaylı Tümleç Eksikliği İsim Çekimleri-1
İsim Çekimleri-2 Fiil Çekimleri-1
Fiil Çekimleri-2 Sözcüğün Yapısı
Sözcüğün Yapısı-2 Sözcüğün Yapısı-3
Sözcüğün Yapısı-4 Ses Bilgisi-1
Ses Bilgisi-2 Ses Bilgisi-3
Ses Bilgisi-4 Yazım Kuralları-1
Yazım Kuralları-2 Yazım Kuralları-3
Sözcük Türleri Adlar (isimler)
Sıfatlar (önadlar) Zarflar (Belirteçler)
Zamirler (adıllar) Fiilimsiler (eylemsiler)
İsim-Fiiller (ad-eylem) Sıfat Fiiller (ortaçlar)
Zarf-Fiiller (Ulaç-bağ-fiiller) Ek-Fiil (Ek-Eylem,Cevher Fiil)
Nesne Yüklem İlişkisine Göre Çatı Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-1
Özne Yüklem ilşkisine Göre Çatı-2 Cümlenin Ögeleri-1
Cümlenin Ögeleri-2 Cümlenin Ögeleri-3
Cümlenin Ögeleri-4 Cümle Türleri-1
Cümle Türleri-2 Cümle Türleri-3
Gereksiz Sözcük Kullanmak Sözcükleri Birbiriyle Karıştırmak
Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanmak Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık
Deyim ve Atasözü Yanlışları Yerinde Kullanılmayan Sözcük ve Ögeler
Anlamca Çelişen Sözcükler Mantık Hataları
Anlam Belirsizliği Karşılaştırma Hataları
Yüklem Yanlışlığı Özne Yanlışlığı
Özne Yüklem Uyşmazlığı Dolaylı Tümleç Eksikliği
Zarf Tümleci Eksikliği Nesne Eksikliği
Özne Yüklem Uyşmazlığı Dolaylı Tümleç Eksikliği
Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız