Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

5.sinif matematik

5.SINIF MATEMATİK KONULARI

1- En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2- En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların

basamak değerlerini belirtir.

3- Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

4- En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

5- İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun

stratejiyi seçerek kullanır.

6- Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

7- En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

8- En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

9- Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

10- Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek

kullanır.

11- Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.

12- Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen

öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.

13- Dört işlem içeren problemleri çözer.

14- Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.

15- En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

16- Birim kesirleri sıralar.

17- Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

18- Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam

sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

19- Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

20- Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir

kesre denk olan kesirler oluşturur.

21- Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.

22- Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun

tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

23- Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma

işlemini yapar ve anlamlandırır.

24- Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma

işlemleri gerektiren problemleri çözer.

25- Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası

10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin

ondalık gösterimini yazar ve okur.

26- Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların

konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak

adlarını belirtir.

27- Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.

28- Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir.

29- Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

30- Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.

31- Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir;

bu gösterimleri birbirine dönüştürür.

32- Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

33- Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

34- Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.

35- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu

yön ve birim kullanarak ifade eder.

36- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları

çizer.

37- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa

eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

 

38- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş

açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu

belirler.

39- Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve

köşegeni tanır.

40- Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına

göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar

ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

41- Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.

42- Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt

üzerinde çizer; oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.

43- Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı

bulur.

44- Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre

birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

45- Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip

farklı şekiller oluşturur.

46- Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

47- Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

48- Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.

49- Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

50- Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

51- Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel özelliklerini belirler.

52- Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların

dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

53- Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar.

54- Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

55- Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna

göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

56- Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.

57- Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve

yorumlar.

 

Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız