Sitemize Hoşgeldiniz...


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

Ana Sayfa

1 Zaman Zaman İçinde
2 Tartma ve Eş Küpler
3 Çevre Uzunluğu
4 Uzunlukları Ölçme
5 Ondalık Kesirleri Tanıyalım
6 Alanları Ölçme
7 Kesirleri Tanıyalım
8 Zihinden İşlem Yapalım
9 Sıvıları Ölçelim
10 Doğal Sayılarla İşlemler
11 Grafik Oluşturalım
12 Geometrik Şekiller
13 Çevremizde Geometri

6. SINIF MATEMATİK KONULARI            
 
Prizmaların Hacimleri
 2 Prizmaların Yüzey Alanı 
Yapı Çizimleri 
Prizmalar 
Sıvıları Ölçme 
Çokgenlerin Alanı 
Çokgenlerin Çevre Uzunluğu 
Yüzdeler 
Olasılık 
10 
Uzunluk Ölçme
 11 Oran ve Orantı
 12 Ondalık Kesirler 
13 
Kesirler 
14 
Eşitlik ve Denklem 
15 
Üslü Sayılar 
16 
Örüntü Kuralları 
17 
Cebirsel İfadeler 
18 
EBOB ve EKOK
 19 Çarpanlar ve Asal Sayılar 
20 
Bölünebilme Kuralları 
21 
Öteleme ile Süsleme 
22 
Örüntü ve Süslemeler
 23 Eşlik ve Benzerlik 
24 
6. Sınıf Çokgenler 
25 
Açılar
26 Tam Sayılar (Yönlü Sayılar)
 27 Ortalama ve Açıklık 
28 
Grafikler 
29 
Araştırmalar İçin İlk Adım 
30 
Kümeler 
31 
Problem Çözelim 
32 
İşlem Önceliği 
33 
İşlemlerin Özellikleri 
34 
Doğrunun Yolculuğu 
35 
6. Sınıf Matematik Konuları 

7. SINIF MATEMATİK KONULARI 
1 Daire
2 Dörtgensel Bölgelerin Alanı
3 Yapıların Yüzleri
4 Dairesel Silindir
5 Alışverişteki Yüzde Hesapları
6 Üslü Nicelikler
7 Motifle Kaplama
8 Ayna ve Dönme Simetrisi
9 Olasılığın Geometriyle İlişkisi
10 Ayrık Olan ve Olmayan Olay
11 Faktöriyel ve Permütasyon
12 Kartezyen Koordinat Sistemi
13 Doğrusal Denklemler
14 Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
15 Yanıltan Grafikler
16 Verilerin Farklı Gösterimleri
17 Bayrağımızı Çizelim
18 Çokgenler
19 Orantı Çeşitleri
20 Çember
21 Bir Bilinmeyenli Denklemler
22 Cebirsel İfadelerle İşlemler
23 Üç Doğrunun Açıları
24 Düzlemdeki Doğrular
25 Rasyonel Sayılar
26 Tam Sayılarla İşlemler
27 7. Sınıf SBS Matematik
8. SINIF MATEMATİK KONULARI  

Trigonometrik Oranlar 

Eşitsizlikler 

Doğrunun Eğimi 

Cisimlerin Simetrileri 

Çok Küplüler 

Çok Yüzlüler 

Perspektif Çizimler 

Pİramit,Koni ve Küre 

Prizma Alan ve Hacimleri 

10 
Geometrik Cisimler 

11 
Üçgenlerde Eşlik-Benzerlik 

12 
Denklem Sistemleri 

13 
Kombinasyon 

14 
Çarpanlara Ayırma 

15 
Özdeşlikler 

16 
Sayı Örüntüleri 

17 
Pisagor Bağıntısı 

18 
Üçgenler 

19 
Standart Sapma 

20 
Gerçek Sayılar 

21 
Kareköklü Sayılar 

22 
Olay Çeşitleri 

23 
Olasılık Çeşitleri 

24 
Üslü Sayılarda İşlemler 

25
Histogram 

26 
Yansıyan ve Dönen Şekiller 

27 
Fraktallar 

28 
8. Sınıf SBS Matematik 

Rehberlik

Ders Anlatım Videoları

Nejdet Hoca Matematik Konuları

Temel Kavramlar
İşlem
Kartezyen Çarpımı
Rasyonel Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Çarpanlara Ayırma 2
Oran Orantı
Basamak Analizi
Doğal Sayılar
Ardışık Sayılar
Köklü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar 2
Basit Eşitsizlikler
Asal Sayı

Özlem Hoca Matematik Konuları

Sayılar 1
Sayılar 2
Üslü ve Köklü Sayılar
Birinci Dereceden Denklemler
Analitik Geometri
Logaritma
Parabol
İkinci Dereceden Bilinmeyenli Eşitsizlikler

Tekin Hoca Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayılar
Taban Aritmetiği
Basamak Analizi
Tam sayılarda bölme
Bölünebilme
Asal Sayılar
Obeb okek
Rasyonel sayılar
Basit eşitsizlikler
Mutlak değer 1
Mutlak değer 2
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Kümeler
Bağıntı
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmatik
Çarpanlara Ayırma 1
Çarpanlara Ayırma 2
Çarpanlara Ayırma - Özdeşlik
Oran Orantı
Denklem Çözümü 1
Denklem Çözümü 2
Sayı kesir problemleri
Yaş problemleri
Yüzde faiz problemleri 1
Yüzde faiz problemleri 2
Karışım problemleri
Hareket problemleri
İşçi Havuz problemleri
Grafik Bilgisi

İbrahim Hoca Matematik Konuları

  Temel Kavramlar
Basamak Kavramı
  Taban Aritmetiği
  Bölme - Bölünebilme
  Faktöriyel
  Asal Çarpan
  Obeb - Okek
  Rasyonel Sayılar
  Üslü Sayılar
  Köklü Sayılar
  Denklemler - Eşitsizlikler
  Mutlak Değer
  Oran Orantı
  Ortalamalar
  Sayı Kesir Problemleri
  Yaş Problemleri
  İşçi Havuz Problemleri
  Hareket Problemleri
  Yüzde Kar Zarar
  Faiz Problemleri
  Karışım Problemleri
  Saat Problemleri
  Grafik Problemleri
  Kartezyen Bağıntı
  Fonksiyon
  Mantık
  Kümeler
  İşlem
  Modüler Aritmatik
  Permütasyon
  Kombinasyon
  Binom

Ahmet Hoca Matematik Konuları

Temel Kavramlar
Sayılar
İşlem Soru Çözümü
Parabol
İşlem
Fonksiyonlar Soru Çözümü
Fonksiyonlar
Eşitsizlik
Mantık Soru Çözümleri
Doğruda Açılar
Eşitsizlikler
Fonksiyonlar 2
İkinci Dereceden Denklemler 1
İkinci Dereceden Denklemler 2
Kartezyen Çarpımı

Fatih Hoca Matematik Konuları

Temel Kavramlar 1
Temel Kavramlar 2
TTemel Kavramlar 3
Basamak Kavramı 
Taban Aritmetiği
Bölme
Bölünebilme
Asal çarpanlara ayırma
Obeb Okek
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Sayı kesir problemleri
İşçi Havuz Problemleri


Bugün tekil 16 ziyaretçi siteye giriş yaptı.
Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Youtube Kanalımız