SİTEMİZE DESTEK OLUN

mobil-odeme

Bildiğiniz gibi sitemiz ücretsizdir.Emek harcayarak oluşturduğumuz sitemize sizden bir SMS ile destek bekliyoruz.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak istediğiniz miktarda bize katkıda bulunabilirsiniz.

3tl

10tl

50tl

100tl


İlköğretim Matematik

Lise Matematik

Matematik

5.sinif matematik

5.SINIF MATEMATİK KONULARI

1- En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.

2- En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların

basamak değerlerini belirtir.

3- Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

4- En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.

5- İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun

stratejiyi seçerek kullanır.

6- Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

7- En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.

8- En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.

9- Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

10- Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek

kullanır.

11- Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.

12- Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen

öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.

13- Dört işlem içeren problemleri çözer.

14- Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.

15- En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

16- Birim kesirleri sıralar.

17- Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.

18- Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam

sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

19- Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

20- Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir

kesre denk olan kesirler oluşturur.

21- Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.

22- Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun

tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

23- Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma

işlemini yapar ve anlamlandırır.

24- Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma

işlemleri gerektiren problemleri çözer.

25- Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası

10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin

ondalık gösterimini yazar ve okur.

26- Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların

konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak

adlarını belirtir.

27- Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.

28- Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir.

29- Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

30- Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.

31- Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir;

bu gösterimleri birbirine dönüştürür.

32- Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır.

33- Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

34- Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.

35- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu

yön ve birim kullanarak ifade eder.

36- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları

çizer.

37- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa

eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

 

38- Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş

açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu

belirler.

39- Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve

köşegeni tanır.

40- Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına

göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar

ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

41- Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.

42- Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt

üzerinde çizer; oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.

43- Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı

bulur.

44- Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre

birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

45- Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip

farklı şekiller oluşturur.

46- Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

47- Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

48- Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.

49- Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

50- Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

51- Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel özelliklerini belirler.

52- Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların

dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

53- Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar.

54- Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

55- Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna

göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

56- Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.

57- Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve

yorumlar.

 

Dost Siteler : Videolu Matematik | Videolu Lise Matematik | Tv Kanalları Canlı İzle | Turkey Travel Guide | Gizli İlimler | Salihli Eğitim | Çörek Otunun Yararları | LeEnglish | Canlı Tv İzle | Facebook Sayfamız | Twitter Sayfamız